Metodika zavádění inovativních senzorových sítí s výstupem do dopravních informačních a řídicích sys

Metodika zavádění inovativních senzorových sítí s výstupem do dopravních informačních a řídicích systémů
Ostatní metodiky
Cílem této metodiky je podat rámcový postup, jak zavádět inovativní senzorické sítě (především sítě detektorů monitorujících obsazenost parkovacích míst ve městech a sítě monitorovacích stanic pro měření kvality ovzduší), které mají výstup do dopravních informačních, dispečerských, popř. řídicích systémů. Tento cíl je motivován potřebou měst, případně krajů, získat návod, jak užívat nové nástroje konceptu „chytrých měst“ s možností regulace individuální automobilové dopravy v centrálních oblastech na základě reálných informací o obsazenosti uličních parkovacích míst, o znečištění ovzduší v lokalitě a aktuálních informacích o dopravním provozu. Metodika se svým zaměřením orientuje zejména na implementaci senzorických sítí v místech, kde dlouhodobě existuje problém interakce dopravy v klidu a dopravy v pohybu. Dalším cílem dokumentu je rovněž návrh koncepčního přístupu k problematice parkování jako celku. Na vhodně koncipovaný systém dopravy v klidu je možné také pohlížet jako na nástroj pro možnost řízení a ovlivňování dopravy v pohybu. V první analytické části je popsán postup, jak vhodně analyzovat problémové lokality a jaké jsou dostupné metody pro kvantifikaci vozidel, která hledají místo k parkování ve městech, které prokazatelně a zbytečně způsobují dopravní problémy. Zároveň tato část definuje, jaké existují externí vlivy způsobené dopravou a jak ovlivňují život obyvatel ve městech, s ohledem na možnosti využívání exaktních metod měření kvality ovzduší. Metodika následuje koncepční evropské iniciativy využívání inteligentních dopravních systémů pro plánování nízkouhlíkové mobility v koordinované podobě s Koncepcí výzkumu, vývoje a inovací v rezortu dopravy do roku 2030 a také dle Akčního plánu rozvoje inteligentních dopravních systému (ITS) v ČR do roku 2020 (s výhledem do roku 2050). „Metodika zavádění inovativních senzorických sítí s výstupem do dopravních informačních a řídicích systémů“ je výsledkem řešení výzkumného projektu č. TA04031418, název projektu: Možnosti ovlivnění negativních dopadů dopravy na životní prostředí ve městech pomocí inovativních senzorických sítí s výstupem do dopravních informačních a řídicích systémů, z Programu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje „ALFA“.
Metodika je dostupná zde Katalog | CDV (shopcdv.cz)
 

Zpět na výpis článků