Metodika hodnocení účinnosti opatření ke zvýšení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích

Metodika hodnocení účinnosti opatření ke zvýšení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích
Silniční doprava
Při rozhodování o zavedení určitých opatření v silniční dopravě je důležitou otázkou posuzování účinnosti variant navržených opatření s cílem snížení prostředků vynakládaných z veřejných rozpočtů. Navrhovaná opatření ke zvýšení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích, zejména stavebního charakteru, bývají investičně náročná. Rozhodování proto používá srovnání investic a očekávaných výnosů, které vyplývají z účinnosti opatření, vyjádřené ve smyslu potenciálního snížení nehodovosti. Posouzení účinnosti těchto opatření následně slouží k rozhodnutí o variantách řešení a prioritách v postupu řešení. Cílem předkládané metodiky je poskytnout uživatelům nástroj hodnocení efektivity dopravně bezpečnostních opatření, případně účinnost jednotlivých předložených variant s důrazem na zvýšení bezpečnosti provozu a snížení celospolečenských ztrát. Metodika byla zpracována v rámci výzkumného projektu č. CG711-078-160 Vývoj metodiky hodnocení účinnosti opatření ke zvýšení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích.
Metodika je dostupná zde Katalog | CDV (shopcdv.cz)
 

Zpět na výpis článků