Metodika užití preventivních opatření proti vzniku nehod v důsledku neoprávněných vstupů do prostoru