Odbor vodní dopravy - všeobecně

Odbor vodní dopravy - všeobecně
Odbor vodní dopravy - úkoly a cíle

Vodní doprava 

je druh dopravy, který je zajišťován plavbou po vodních tocích (zejména řekách), umělých i přírodních jezerech, mořích, oceánech i umělých plavebních kanálech a průplavech, a to na vodní hladině nebo pod hladinou. Také sem zařazujeme plavidla na vzduchovém polštáři, tedy vznášedla pohybující se nad vodní hladinou.
Souhrnný název pro vodní dopravní prostředky a jiné řiditelné plovoucí objekty je plavidla. Plavidlem bývá nejčastěji loď, ale je jím například také vor nebo ponorka.
Vodní (lodní) dopravu lze rozdělit na:

námořní a vnitrozemskou (vnitrozemskou se rozumí zejména říční);

osobní a nákladní;

linkovou (pravidelnou) a příležitostnou (nepravidelnou);

zvláštním druhem dopravy oproti dálkové dopravě nebo podélné říční dopravě jsou přívozy, nebo trajekty;

místní vodní doprava může být také součástí systému městské dopravy nebo IDS;

rekreační plavba na řekách, mořích a jezerech je rovněž svého druhu vodní dopravou.


 

Ředitel odboru
Ing. Bc. Evžen Vydra Ph.D.Zpět na výpis článků