Novely vyhlášek v oblasti vnitrozemské plavby 2020

Novely vyhlášek v oblasti vnitrozemské plavby 2020
18.01.2019 16:43:45Legislativa vnitrozemská vodní doprava
Ministerstvo dopravy plánuje v souvislosti s potřebou provést aktualizaci prováděcích právních předpisů vydat dvě novely vyhlášek prováděcích zákon o vnitrozemské plavbě.

V Plánu přípravy vyhlášek ústředními orgány státní správy na rok 2019 (dále jen "plán vyhlášek") jsou zaneseny následující legislativní úkoly:
  1. návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 84/2000 Sb., o způsobilosti osob k provozování vnitrozemské vodní dopravy pro cizí potřeby,
  2. návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 138/2000 Sb., o radiotelefonním provozu na vnitrozemských vodních cestách.
Novely by měly dle předpokladů nabýt účinnosti v průběhu roku 2020.


Zpět na výpis článků