NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2020/1056 ze dne 15. července 2020 o elektronických infor

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2020/1056 ze dne 15. července 2020 o elektronických informacích o nákladní dopravě
28.08.2020 12:14:44Legislativa vnitrozemská vodní doprava
Efektivnost nákladní dopravy a logistiky je zásadní pro růst a konkurenceschopnost hospodářství Unie, fungování vnitřního trhu a sociální i hospodářskou soudržnost všech regionů Unie.
Účelem tohoto nařízení je podpořit digitalizaci nákladní dopravy a logistiky s cílem snížit administrativní náklady, zlepšit schopnosti příslušných orgánů v oblasti prosazování práva a zvýšit efektivnost a udržitelnost dopravy.
Přepravu zboží, včetně odpadu, doprovází velké množství informací, které jsou mezi podniky navzájem a mezi podniky a příslušnými orgány stále ještě vyměňovány v tištěné podobě. Používání dokladů v tištěné podobě představuje značnou administrativní zátěž pro provozovatele logistiky a vícenáklady pro provozovatele logistiky a související odvětví (například obchod a výrobu), zejména pro malé a střední podniky, a má nepříznivý dopad na životní prostředí.
Toto nařízení se týká i vnitrozemské vodní dopravy. 
Celé znění nařízení se nachází v přiložené příloze.
 

Stáhněte si:
Zpět na výpis článků