Nová směrnice o technických požadavcích na některá plavidla vnitrozemské plavby

Nová směrnice o technických požadavcích na některá plavidla vnitrozemské plavby
18.04.2017 11:21:57Legislativa vnitrozemská vodní doprava
Dne 16. září 2016 byla v Úředním věstníku EU publikována směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1629 ze dne 14. září 2016, kterou se stanoví technické požadavky pro plavidla vnitrozemské plavby, mění směrnice 2009/100/ES a zrušuje směrnice 2006/87/ES.
Mezi nejzásadnější změny zavedené novou směrnicí patří:
  • technické požadavky na plavidla podléhající směrnici budou nově stanoveny technickou normou ES-TRIN (European Standard laying down Technical Requirements for Inland Navigation vessels) zpracovanou Výborem CESNI (Comité Européen pour l’Élaboration de Standards dans le Domaine de Navigation Intérieure)
  • nově je výslovně upraveno Jednotné evropské identifikační číslo plavidla (ENI) přidělované plavidlům podléhajícím směrnici
  • nově je výslovně upravena Evropská databáze trupů plavidel (European Hull Data Base – EHDB), kterou vede Komise a do níž členské státy EU předávají stanovené údaje o plavidlech
Ministerstvo dopravy v současné době připravuje transpoziční novely právních předpisů vnitrozemské plavby.


Zpět na výpis článků