Dokumenty

Dokumenty
Monitorování kvality ovzduší v místech s vysokou dopravní zátěží
Optimalizace dopravních vazeb na nadmístní úrovni_soubor map
Prověření možnosti implementace posílení koncesního modelu veřejné dopravy v České republice
Příprava systému posuzování shody ITS zařízení služeb a aplikací třetí stranou
Příprava systému posuzování shody ITS zařízení, služeb a aplikací
Stanovení časové dostupnosti s využitím dopravního modelování
Stanovení příspěvku dopravy k znečištění ovzduší v malých sídlech
SW platforma pro sdílení implementaci dat ve veřejné osobní dopravě v reálném čase přes softwarovou aplikaci CISReal
Zpracování nehomogenních vstupních dat s využitím GIS
Aktualizovanou metodiku výpočtu ztrát z dopravní nehodovosti na pozemních komunikacích

Celkem dokumentů:1048