Dokumenty

Dokumenty
Aplikace multikriteriálního hodnocení při výběru typu úrovňové křižovatky
Dlouhodobé hodnocení hlučnosti povrchů
Environmentální požadavky pro využití recyklovaných asfaltových směsí v silničním stavitelství
Hodnocení stavu vozovek kombinací rázového zařízení FWD a georadaru
Identifikace kritických nehodových lokalit pomocí GIS analýzy polohy dopravních nehod
Inovovaná metodika výuky autoškol - Jízda za viditelnosti snížené tmou
Kontroly přepravy nebezpečných věcí po silnici
Měření srozumitelnosti řeči v tunelech
Metodika hodnocení dopadu silniční infrastruktury na bezpečnost
Metodika hodnocení spolehlivosti mostů a tunelů na pozemních komunikacích v mimořádných situacích

Celkem dokumentů:1048