Dokumenty

Dokumenty
Optimalizace využití tratí s vyčerpanou kapacitou
Rozhodovací proces pro navařování a výměnu kolejnic
Specifický způsob odbavení cestujících a počet přepravených cestujících
Synergie v plánování železničních linek – zefektivnění obsluhy území veřejnou drážní dopravou
Zkouška pro ověření bezpečnosti proti vykolejení
Indikace znečištění životního prostředí přístrojem na principu biosenzoru
Indikátory pro hodnocení vlivu dopravy na životní prostředí
Metodická pomůcka pro jednoznačné stanovení parametrů spojů nákladní přepravy a specifikace postupů pro výměnu dat a komunikaci mezi sof
Metodika - Aplikační příručka pro implementaci DATEX II v ČR
Metodika - Tarifni soudržnost

Celkem dokumentů:1102