Dokumenty

Dokumenty
Metodika aktivně-cestovního průzkumu
Metodika aktualizace technických podmínek pro zavádění ITS
Metodika Ekonomické hodnocení netržních statků
Metodika individuální práce s řidiči MHD po účasti na dopravní nehodě
Metodika koncepčního rozvoje poskytování dopravních informací v ČR
Metodika oceňování hluku z dopravy
Metodika pro poskytování dopravních informací externím odběratelům
Metodika pro použití dopravně-telematických aplikací pro pěší
Metodika pro preferenci veřejné dopravy
Metodika pro tvorbu a hodnocení makroskopických dopravních modelů

Celkem dokumentů:1102