Dokumenty

Zrušit filtry

Výjimky ze zákazu jízdy (povolení)

Důležité informace k povolování výjimek ze zákazu jízdy(k § 43 odst. 5 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů)Vzor žádosti je uveden v příloze 1 vyhlášky č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních...

Zkouška z praktické jízdy

Zkouška z praktické jízdy § 19 vyhlášky č. 167/2002 Sb. (1) V první části zkoušky z praktické jízdy žadatel o řidičské oprávnění prokazuje následující znalosti a dovednosti:a) u všech skupin vozidel s výjimkou skupin vozidel AM, A1, A2 a A1. před zahájením jízdy prověřit stav pneumatik, osvětlení vozidla a směrových světel, zvukového výstražného zařízení, funkčnost řízení a brzd...

Celkem dokumentů:2