Celkem 30 dopravních projektů v hodnotě jedné miliardy EUR zažádalo o podporu z programu CEF

Celkem 30 dopravních projektů v hodnotě jedné miliardy EUR zažádalo o podporu z programu CEF
9.2.2017Tiskové zprávy

V úterý 7. února 2017 vypršela poslední možnost pro podání žádostí o podporu v dopravní části Nástroje pro propojení Evropy (CEF). Od roku 2014 se jednalo v pořadí o třetí a poslední možnost, jak tyto evropské prostředky získat. Žadatelé celkem předložili 30 projektů v celkové hodnotě 988 milionů eur.

Celkem 30 dopravních projektů v hodnotě jedné miliardy EUR zažádalo o podporu z programu CEF
Mezi předloženými žádostmi dominují svou hodnotou projekty modernizace železniční infrastruktury připravované Správou železniční dopravní cesty, jako je přestavba železničního uzlu Přerov nebo modernizace trati Praha Vysočany – Lysá nad Labem. Ředitelství silnic a dálnic požádalo například o spolufinancování necelé šestikilometrové stavby dálnice D52 z Perné ke státním hranicím s Rakouskem. Žadatelé rovněž předložili projekty zaměřené na využití alternativních zdrojů paliv v dopravě, projekty související s vnitrozemskou vodní dopravou, rozvojem systémů řízení pozemní i letecké dopravy, nebo projekty přispívající k větší bezpečnosti a interoperabilitě železniční dopravy. Dohromady má Česká republika na tyto projekty k dispozici v tzv. národní obálce 1,113 mld. EUR, přičemž 837 milionů eur již bylo alokováno v uplynulých dvou výzvách.

Předložené žádosti budou v nejbližších týdnech a měsících hodnoceny ze strany Výkonné agentury pro sítě a inovace (INEA), která byla Evropskou komisí pověřena administrací CEF. První výsledky hodnocení budou známy pravděpodobně na konci května 2017. Definitivní výše částky, která byla přidělena vybraným projektům, pak bude stanovena ke konci tohoto roku po podpisu grantových dohod.

CEF je v oblasti dopravy zaměřen na podporu investic do nové dopravní infrastruktury, případně obnovy a modernizace stávající. Zaměřuje se převážně na přeshraniční úseky a odstraňování úzkých míst a chybějících úseků hlavní a globální sítě TEN-T. Tento nástroj byl zřízen pro financování v období 2014 – 2020 a pro odvětví dopravy je pro všechny členské státy alokováno 24 miliard eur.


 
Zpět na výpis článků