Ministr Ťok: Vysokorychlostní tratě potřebují nový impuls, přípravu musíme zrychlit

Ministr Ťok: Vysokorychlostní tratě potřebují nový impuls, přípravu musíme zrychlit
6.2.2017Tiskové zprávy

O klíčovém koncepčním dokumentu Program rozvoje Rychlých železničních spojení v ČR by v březnu měla jednat vláda. Ta by se na základě připravených podkladů ministerstva dopravy měla rozhodnout, zda a za jakých podmínek se má Česká republika vydat směrem k přípravě, následné výstavbě a provozu uceleného systému rychlé železnice.

Ministr Ťok: Vysokorychlostní tratě potřebují nový impuls, přípravu musíme zrychlit

„Ustavil jsem pracovní skupinu, která má nyní za úkol posoudit stav jednotlivých projektů. Výstavba vysokorychlostních tratí potřebuje nový impuls, příprava se musí zrychlit a dostat jasný harmonogram. Na tom panuje shoda. Vládě proto představím v březnu celý program rozvoje rychlých železničních spojení. Tento dokument by nás měl posunout k tomu, že se stát ke stavbě nových tratí poprvé jasně přihlásí a přejde od teorií k jejich reálné přípravě a výstavbě,“ říká ministr dopravy Dan Ťok.

Ministerstvo dopravy doporučuje výstavbu nových vysokorychlostních tratí v nejvíce vytížených trasách a jejich doplnění konvenčními tratěmi s vyššími rychlostními parametry. Z tohoto pohledu je perspektivní se zaměřit na napojení na evropskou síť vysokorychlostní železnice ve směru Drážďany – Praha – Brno – Vídeň. Zlepšit spojení mezi saskou a českou metropolí už loni podpořili ministři dopravy obou zemí a vytvořili společný podnik, který bude rychlé spojení prosazovat (více na www.praha-drazdany.cz).

Materiál zároveň identifikuje hlavní příležitosti a finanční náklady spojené s budoucí realizací koncepce vysokorychlostních tratí na našem území. Popisuje efekty plynoucí z jednotlivých řešení v širší perspektivě a má se stát podkladem pro stanovení dalšího postupu přípravy projektu vysokorychlostní železnice v České republice.

Program rozvoje Rychlých železničních spojení v ČR bude vláda projednávat v březnu, po standardním vypořádání v meziresortním připomínkovém řízení. Tématem se aktivně zabývá také pracovní skupina k vysokorychlostním tratím, jejíž další setkání proběhne v úterý 7. února na Ministerstvu dopravy.

 


 

Stáhněte si:
Zpět na výpis článků