Česko se již 15 let úspěšně prosazuje v projektech Evropské kosmické agentury

Česko se již 15 let úspěšně prosazuje v projektech Evropské kosmické agentury
27.11.2023Tiskové zprávy

Letos uplynulo 15 let od vstupu České republiky do Evropské kosmické agentury (ESA). Agentury zaměřené na spolupráci členů na vesmírných misích, nosných raketách, výzkumu a řadě dalších oblastí, kterých se účastní také české firmy, výzkumná pracoviště a akademické subjekty. České firmy a akademické instituce se v ESA podílely nebo stále podílí na více než 600 vysoce technologicky náročných projektech; více než 60 českých firem je přímo zapojených do projektů ESA a další desítky firem mají svou důležitou roli v rámci dodavatelských řetězců. S ESA spolupracuje i více než 20 českých akademických pracovišť a center zaměřených na výzkum vesmíru

Česko se již 15 let úspěšně prosazuje v projektech Evropské kosmické agentury
„České firmy a akademická pracoviště dobře zúročily vstup ČR do ESA. Za uplynulých 15 let jsme se díky nim usadili ve společnosti předních států věnujících se inovativním a progresivním řešením, které mají široké využití nejen v průmyslu, ale i v každodenních životech každého z nás. Ti, kteří používají smartphony, my určitě dají za pravdu,“ říká ministr dopravy Martin Kupka. Česká republika ročně investuje do ESA více než 1,5 miliardy korun. „Nicméně z každé vynaložené koruny na kosmické aktivity se nám do ekonomiky vrací 7 až 8 Kč. Investování do kosmických aktivit v ESA se nám tak rozhodně vyplácí,“ připomíná ministr Kupka.

Členství v Evropské kosmické agentuře je také důležité kvůli geopolitickému ukotvení a bezpečnosti naší země. „Česká zahraniční politika se zasazuje o mírové, transparentní a odpovědné chování při zkoumání a využívání vesmíru. Nedávno Česko také přistoupilo k Ujednáním Artemis, která stanovují zásady pro mírový průzkum vesmíru. Podpořili jsme i proces Otevřené pracovní skupiny OSN pro snižování vesmírných hrozeb,“ vysvětlil ministr zahraničních věcí Jan Lipavský.

České firmy pracují na řadě perspektivních technologických řešení, jako jsou flexibilní solární panely, vysoce přesná optika včetně pěstování monokrystalů speciálních vlastností, tenkovrstvá optika, speciální materiály, radiační monitory a stínění, termální a strukturální analýzy, kryogenika, ale i zpracování družicových snímků s využitím strojového učení a umělé inteligence, vysoce zabezpečené družicové spojení či využití družicové navigace v přesném zemědělství, letectví či na železnici. Česká vědecká pracoviště se účastní řady významných misí, jako je kosmický dalekohled EUCLID, sluneční mise Solar Orbiter či mise k ledovým měsícům Jupitera, JUICE

Velmi přínosný je také podnikatelský inkubátor ESA BIC, z jehož poboček v Praze a Brně vzešlo přes 50 start-upů, z nichž některé již získaly stamilionové investice od soukromých investorů. Neméně důležité bylo i založení technologického brokera, který vyhledává využití kosmických technologií v nekosmickém sektoru a také vzdělávacího centra ESA ESERO, které proškolilo a dodalo výukové materiály více, než 10 000 učitelů.

Budoucností jsou samostatné mise

V současné době probíhá také příprava na 2 české kosmické mise AMBIC a QUVIK, na kterých se bude podílet řada českých firem pod taktovkou Výzkumného a zkušebního leteckého ústavu (VZLÚ). Cílem obou ambiciózních misí je zejména vybudovat v České republice kompletní dodavatelský řetězec od návrhu, přes výrobu až po provoz misí a také technologická demonstrace schopností českých firem přímo na oběžné dráze. Mise AMBIC bude poskytovat družicové snímky pro státní účely. Většina dat však bude přístupna i soukromému sektoru. 

QUVIK je ultrafialový kosmický dalekohled, který se zaměří na sledování krátkodobých vysoce energetických jevů ve vesmíru, jako jsou srážky neutronových hvězd či černých děr. Zvládnutí rychlého a vysoce přesného zacílení a stabilizace družice, které jsou pro ni klíčové, bude mít široké využití jak v kosmickém, tak v obranném průmyslu.


O ESA

Evropská kosmická agentura ESA je samostatnou mezinárodní organizací založenou v roce 1975, nyní má 22 členských států. Cílem ESA je prostřednictvím průmyslové a vědecké spolupráce svých členských států posouvat hranice stávajícího poznání; rozvíjet technologie pro družice a celé družicové systémy s uplatněním ve vědě i v aplikacích pro každodenní život. ESA se ve svých programech zabývá rozvojem špičkových kosmických technologií, které zpravidla nacházejí uplatnění i dole na Zemi, přenosem vědeckých poznatků do praxe a využitím dat a služeb družicových systémů v každodenním životě. Roční rozpočet ESA dosahuje téměř 6,5 mld. EUR a sestává se z příspěvků členských států a Evropské unie.
 
Zpět na výpis článků
Související články