MD dostalo šest nabídek na projektového manažera, který se bude podílet na přípravě výběrového řízen

MD dostalo šest nabídek na projektového manažera, který se bude podílet na přípravě výběrového řízen
11.8.2014Média a tiskové zprávy

V zadávacím řízení na projektového manažera, který se bude podílet na přípravě soutěže na dodavatele Systému elektronického mýta po roce 2016 a souvisejících služeb, bylo podáno šest nabídek. Lhůta pro podání nabídek vypršela v pondělí 11. srpna v 10:00. Komise pro otevírání obálek dnes za účasti zástupců všech uchazečů nabídky zkontrolovala a žádnou z nich nevyřadila. Mezi uchazeči jsou společnosti Cetag, s.r.o., Arthur D.Little GmbH, BDO IT a.s. a CGI IT Czech Republic s.r.o. Společnou nabídku dále podaly PricewaterhouseCoopers ČR a M.T. Legal s.r.o. MD obdrželo společnou nabídku také od  KPMG, Tempest Czech s.r.o. a AK Volopich, Tomšíček a spol.

Nabídky nyní posoudí hodnotící komise. Rozhodujícím kritériem při hodnocení bude cena, která má váhu 60 procent, dalším hodnotícím kritériem je úroveň vzorové metodiky s vahou 40 procent. Počet nabídek ukazuje, že zadávací řízení bylo nastaveno správně a ministerstvo má možnost z více zájemců vybrat pro stát nejvýhodnější nabídku. Ministerstvo stanovilo, že nabídková cena nesmí přesáhnout 100 milionů korun. Z podaných nabídek je ale zřejmé, že soutěž tuto cenu výrazně sníží. Pokud časový harmonogram neovlivní další postup účastníků soutěže, mohl by být projektový manažer vybrán v průběhu září.

Úkolem projektového manažera bude především zpracovat podrobnou studii efektivity jednotlivých způsobů výběru mýta. Využití projektového manažera je i v zahraničí obvyklým postupem při přípravě tak významné zakázky, jakou je dodávka a provozování mýtného systému. Nejedná se samozřejmě o jednotlivce, ale společnost, která má odpovídající tým lidí a právní kvalifikaci.

Do konce tohoto roku by měl projektový manažer zpracovat a především vyhodnotit veškeré varianty výkonového zpoplatnění pozemních komunikací po roce 2016, na jejichž základě bude Ministerstvem dopravy zpracován a vládě ČR předložen materiál pro jednání vlády. Na základě tohoto materiálu pak vláda ČR rozhodne o budoucí podobě výkonového zpoplatnění v ČR. Teprve na základě objektivního posouzení nákladů a výnosů pak kabinet vybere cílový model výběru mýta a projektový manažer připraví v úzké součinnosti s ministerstvem dopravy podrobné zadávací podmínky soutěže.

Ministerstvo dopravy v podmínkách soutěže počítá s tím, že vítězná společnost bude mít i roli administrátora, bude tedy spoluodpovědná za zadání a výběr potenciálních dodavatelů. Cílem je, aby zadávací dokumentace k soutěži na Systém elektronického mýta po roce 2016 a poskytovatele služeb s provozem tohoto systému souvisejících byla připravena co nejkvalitněji.

Zpět na výpis článků