Mezi Berounem a Královým Dvorem se dokončuje modernizace trati

Mezi Berounem a Královým Dvorem se dokončuje modernizace trati
7.4.2020Média a tiskové zprávy

Už na podzim letošního roku skončí rozsáhlá modernizace železniční infrastruktury mezi stanicí Beroun a zastávkou Králův Dvůr ve Středočeském kraji. Ta obsahovala i kompletní přestavbu samotné stanice. Zbývá poslední etapa, rekonstrukce přibližně jednoho kilometru traťových kolejí mezi zmíněnou zastávkou a berounským seřaďovacím nádražím. Termín dokončení projektu by neměla ohrozit ani současná opatření proti šíření koronaviru.

Mezi Berounem a Královým Dvorem se dokončuje modernizace trati
Celá stavba s názvem Optimalizace trati Beroun (včetně) – Králův Dvůr začala v roce 2016 a byla rozložena do tří etap. V první byla stěžejní rekonstrukce osobního nádraží v Berouně. Proběhla obnova kolejiště, postavily se nový podchod, nástupiště a přístřešky. Přístup na nástupiště pro imobilní cestující zajišťují výtahy. Železniční stanice je rovněž vybavena informačním systémem pro slabozraké a nevidomé osoby. V rámci první etapy se také vyměnila technologická zařízení. Její součástí byla i výrazná obnova kolejiště na seřaďovacím nádraží.

Během druhé etapy, která byla zahájena vloni, proběhla rekonstrukce kolejiště a stávající zastávky v Králově Dvoře. Zdejší původní výpravní budova zmizela, zastávka má nová nástupiště, přístup na ně zajistí bezbariérový podchod. Třetí etapa, která zahrnuje úsek mezi seřaďovacím nádražím v Berouně a zastávkou Králův Dvůr, se začala realizovat letos v březnu, hotovo pak bude v říjnu. Zmodernizovat železniční spodek i svršek zbývá na posledním, zhruba kilometr dlouhém úseku.

Součástí stavebních prací bude i napojení vlečky KD Trans, ČMC II a úprava napojení vlečky Čertovy schody. Vybuduje se také nová odstavná kolej pro potřeby firmy KD Trans, ta původní musela ustoupit novým nástupištím a narovnání kolejí. Hlavní trať mezi Berounem a Královým Dvorem je momentálně jednokolejná, postupně se budou rekonstruovat obě traťové koleje, a to včetně realizace odvodnění či výměny železničního spodku a svršku. První kolej by měla být hotová do 24. července, druhá pak do 23. října.

Aby se zajistila propustnost traťového úseku Beroun – Zdice na odpovídající úrovni, vybudovala se nedaleko zastávky Králův Dvůr provizorní odbočka, která po celou dobu výstavby umožní dvoukolejný provoz dále do Zdic. Následně se tato odbočka vymění za trvalou kolejovou spojku.
Předmětem celé stavby je úsek trati dlouhý 5,7 kilometru. V rámci optimalizace dojde ke zvýšení traťové rychlosti na 160 km/h, k modernizaci zabezpečovacího zařízení a úpravám, které umožní rychlejší průjezd vozidel s naklápěcí technikou. Projekt dále zahrnuje instalaci sdělovacího a informačního zařízení, rekonstrukci trakčního vedení, úpravy výpravní budovy v Berouně a výstavbu nového technologického objektu.
Zpět na výpis článků