Ministr Kupka jednal se zástupci obcí o stavu přípravy středočeské D3

Ministr Kupka jednal se zástupci obcí o stavu přípravy středočeské D3
19.1.2023Tiskové zprávy

S více než 40 zástupci středočeských měst a obcí se setkal ministr dopravy Martin Kupka na pracovním jednání o přípravě výstavby středočeské části dálnice D3, které se uskutečnilo v Jílovém u Prahy. Spolu se zástupci Středočeského kraje a Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) představil aktuální stav, další kroky přípravného řízení a diskutoval se zástupci obcí jejich připomínky k plánované trase a možná kompenzační opatření související s výstavbou dálnice.
 

Ministr Kupka jednal se zástupci obcí o stavu přípravy středočeské D3
„Jsem přesvědčen, že otevřená komunikace a férové jednání se zástupci místních samospráv je klíčové proto, abychom v dohledné době posunuli středočeskou část D3 co nejblíže k realizaci. Dnes jsem představil aktuální situaci v přípravě D3 a jednal jsem o připomínkách měst a obcí podél připravované trasy,“ uvedl po jednání ministr dopravy Martin Kupka.

Trasování středočeské části dálnice D3 v tzv. západní variantě, tedy přes oblast Posázaví, bylo s definitivní platností potvrzeno v listopadu 2021, kdy Nejvyšší správní soud zamítl kasační stížnost ve věci první aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje. Tím definitivně potvrdil platnost aktualizovaných ZÚR a ukončil tak dlouholetý spor o vedení dálnice. V návaznosti na rozhodnutí Nejvyššího správního soudu pak následně v  listopadu 2022 Ústavní soud v Brně odmítl stížnost spolku Krajina 2000 a obce Okrouhlo u Prahy. 

„Dopravní modely opakovaně prokázaly, že neutěšenou dopravní situaci na jih od Prahy nemůže vyřešit pouhé zkapacitnění stávající silnice I/3, jak navrhují někteří odpůrci připravované dálnice. Například přes Jílové, kde jsme dnes jednali, prochází silnice II. třídy, po které projede měsíčně 250 tisíc vozidel. Přímo centrem obce. Bez vybudování nové dálnice se nám nikdy nepodaří snížit místní dopravní zátěž,“ dodává ministr Kupka.  

V listopadu podalo ŘSD žádost o vydání územního rozhodnutí na všech 5 dálniční úseků a související přivaděče. ŘSD využilo možnosti, které mu dává nová legislativa pro vedení územního řízení.

Příprava stavby běží dál. „Kromě probíhající inženýrské činnosti pro získání územního rozhodnutí, o které je již požádáno na Krajský úřad Středočeského kraje na celý úsek dálnice, probíhá také v trase dálnice již od začátku loňského roku velmi podrobný geotechnický průzkum. Jeho výsledky budou k dispozici na konci letošního roku a poslouží jako stěžejní podklad pro zpracování dokumentace pro stavební povolení,“ představil aktuální stav přípravy generální ředitel ŘSD Radek Mátl.

„Na konci loňského roku byla také zahájena jednání s vlastníky pozemků v katastrálním území Jílové u Prahy a Luka pod Medníkem dotčených realizací podrobného geotechnického průzkumu pro most Sázava a pro tunely Luka a Kamenná Vrata, které budou realizovány prostřednictvím ražby průzkumných štol,“ doplnil Mátl.

Středočeská část dálnice D3 bude po svém dokončení měřit 58,5 kilometru. Dálnice se napojí na Pražský okruh u Jesenice a na jih povede kolem Jílového, Netvořic a Maršovic dále na Heřmaničky. S Benešovem ji propojí šestikilometrová Václavická spojka. Součástí stavby bude mimo jiné deset mimoúrovňových křižovatek, sedm tunelů o celkové délce sedm kilometrů či most přes řeku Sázavu.

Stavba navazujících kilometrů D3 postupuje v Jihočeském kraji. Zde jsou aktuálně ve výstavbě 3 dálniční úseky o celkové délce 28,4 kilometrů. Ještě letos pak ŘSD plánuje zahájit stavební práce na zbývajících dvou úsecích na hranice s Rakouskem.    

Vzhledem k opakujícím se zavádějícím tvrzením k přípravě D3, které se objevují v mediálním prosrotu, jsme připravili stručný přehled základních informací ke stavbě, který naleznete v příloze. 


 
Stáhněte si:
Zpět na výpis článků
Související články