Ředitelství silnic a dálnic zahajuje výstavbu dálnice D3 z Nažidel na státní hranici s Rakouskem

Ředitelství silnic a dálnic zahajuje výstavbu dálnice D3 z Nažidel na státní hranici s Rakouskem
9.1.2024Tiskové zprávy

Ředitelství silnic a dálnic zahájilo výstavbu pokračování dálnice D3 z Nažidel na státní hranici s Rakouskem. Stavba o délce 3,5 kilometrů nahradí současnou silnici I/3, z velké části povede v její stopě.

Ředitelství silnic a dálnic zahajuje výstavbu dálnice D3 z Nažidel na státní hranici s Rakouskem

„V loňském roce uplynulo 20 let od tragické nehody autobusu u Nažidel, při které zahynulo dvacet cestujících. Už tehdy se mluvilo o dálnici jako prioritě a jediném možném řešení pro silnici I/3, která je v mnoha úsecích pro současný automobilový provoz naprosto nevyhovující. Bohužel to nebyla poslední tragédie, která se zde odehrála. Silnice I/3 u Nažidel získala nelichotivý přívlatek – silnice smrti. Výstavbou dvou úseků D3 Kaplice Nádraží – Nažidla a Nažidla – Dolní Dvořiště nejen dovedeme dálnici D3 k rakouské hranici, ale také splatíme velký dluh bezpečnosti,“ říká ministr dopravy Martin Kupka. 
Stávající silnice I/3 má nevhodné směrové i výškové uspořádání a pro současný provoz už je nevyhovující. Součástí nového hraničního úseku jsou také tři mosty, mimoúrovňová křižovatka Dolní Dvořiště a ekodukt pro migraci živočichů
„Nová dálnice zásadním způsobem zvýší bezpečnost a plynulost provozu, neboť veškerá tranzitní doprava bude převedena na kapacitní čtyřpruhovou komunikaci. Vzhledem k tomu, že z rakouské strany bude dálnice hotová až za několik let, budou řidiči z dálnice D3 prozatím sjíždět provizorním sjezdem před státní hranicí. Těsně před zahájením je i poslední úsek dálnice D3 v jihočeském kraji mezi Kaplicí a Nažidly, jeho výstavba bude zahájena po ukončení výběrového řízení na zhotovitele v průběhu první poloviny tohoto roku,“ uvedl generální ředitel ŘSD Radek Mátl.
 
Ve výstavbě je nyní 31,9 kilometrů jihočeské dálnice D3, ke které se přidá v následujících měsících stavba 12kilometrového úseku Kaplice nádraží – Nažidla. V intenzivní přípravě je také středočeská část dálnice D3, s jejíž výstavbou se počítá od roku 2027 a nyní započaly práce na zpracování DSP.
 
Dálnice D3 je v celé délce součástí mezinárodní silnice E55 Helsingborg – Berlín – Praha – Salzburg – Benátky – Kalamata. Je také součástí globální sítě TEN-T evropského dopravního koridoru, který spojuje severní a jižní Evropu.


 

Stavba je navržena ke spolufinancování z Fondu soudržnosti v rámci Programu Doprava 2021 – 2027 (OPD3).

D3 Nažidla – Dolní Dvořiště, st. hranice

délka: 3,5 km 
kategorie: D 26,0/130
počet stavebních objektů: 103
 
zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o.
cena stavby dle smlouvy: 875 mil. Kč bez DPH
termín realizace: 2024–2026


vizualizace stavby: D3 Třebonín – Kaplice nádraží – Nažidla – Dolní Dvořiště
 
  • Ředitelství silnic a dálnic aktuálně realizuje celkem 246,2 kilometrů nových staveb. Jedná se o 187,6 km dálnic a 58,6 km silnic I. třídy. 
  • Ve výběrovém řízení se nachází dalších 128,4 km dálnic a silnic I. třídy.
  • Kompletní přehled všech připravovaných i realizovaných staveb naleznete v interaktivní mapě na webu www.rsd.cz.
Zpět na výpis článků
Související články