Ministr dopravy Dan Ťok zahájil mezinárodní konferenci Living Planet

Ministr dopravy Dan Ťok zahájil mezinárodní konferenci Living Planet
9.5.2016Média a tiskové zprávy

Ministr dopravy Dan Ťok zahájil mezinárodní konferenci Living Planet

Projev ministra dopravy Dana Ťoka ze zahájení konference Living Planet Symposium 2016, Kongresové Centrum Praha, 9. až 13. května


Data pozorování Země zaznamenávají značný nárůst využití a pozorování Země je dnes světovým trendem v získávání informací do mnoha aplikací. O tom svědčí i prostý fakt, že oproti minulému symposiu v Edinbourghu se počet účastníků téměř zdvojnásobil.

Ministerstvo dopravy je odpovědné za koordinaci kosmických aktivit vlády České republiky a společně s Ministerstvem školství zajišťuje účast České republiky v programech Evropské kosmické agentury zaměřených na rozvoj pozorování Země.

Ministerstvo dopravy sleduje úspěchy Rámcového programu pro pozorování Země ( Earth Observation Envelope Programme). Například detailní model gravitačního pole Země získaný družicí GOCE je využíván např. v distančním vyhledávání nových ložisek ropy, v geodézii či v družicové navigaci. Data o vlhkosti půdy z družice SMOS slouží pro vylepšení hydrologických modelů, které hrají důležitou roli i v meteorologických aplikacích.

Díky zapojení České republiky do programů ESA mají české firmy a akademické subjekty možnost účastnit se přípravy špičkových technologií pro vědecké i aplikační družice. Příkladem jsou přístroje pro magnetometrickou misi SWARM, chladící zařízení pro družice Meteosat třetí generace nebo testovací software pro misi Sentinel 4.

Poslední dvě zmiňované družice se stanou významnou součástí nové generace pozorovacích systémů, které budou poskytovat data do aplikací nacházejících uplatnění v každodenním životě. Bez uplatnění do praxe by technologické investice ztratili opodstatnění. Zvykli jsme si již sledovat denní předpověď počasí, považujeme za zcela běžné využívat družicové snímky ke sledování znečištění ovzduší, využití území, odhadu úrody na polích či sledování dopravní infrastruktury

Evropský program Copernicus přináší zcela novou perspektivu ve využití družicových snímků. Páteří tohoto programu jsou družice Sentinel, jejichž data jsou již nyní dostupná bezplatně pro jakékoliv, i komerční využití. Bezplatný přístup k čerstvým družicovým snímkům v takovém rozsahu, jak nabízí Copernicus, je světově unikátní. Umožní, že se cena družicových dat, obvykle v tísících EUR, přestane promítat do cen služeb a aplikací. To pak bude mít vliv na rozšíření aplikací v reálném provozu.

Na maximalizaci přínosů programu pro Českou republiku nyní společně pracujeme s Ministerstvem životního prostředí a Ministerstvem zemědělství. Značný potenciál využití snímků z družic Sentinel spatřujeme kromě zmíněných oblastí zemědělství, životního prostředí a sledování dopravní infrastruktury, ještě navíc v bezpečnostních aplikacích.

Cílem tohoto symposia je představit výsledky programů pozorování Země za uplynulé 3 roky, diskutovat o získaných vědeckých poznatcích a nových aplikacích, o dalším zaměření nově připravovaných programů, které by mohli přispět k ekonomickému růstu Evropy i České republiky.

Dan Ťok , ministr dopravy

 

 

 

 

Zpět na výpis článků