Příprava a realizace staveb zůstane zatím na Ředitelství vodních cest

Příprava a realizace staveb zůstane zatím na Ředitelství vodních cest
4.6.2019Média a tiskové zprávy

Investice do dopravní infrastruktury na vodních cestách a správa některých součástí vodních cest zůstane v resortu Ministerstva dopravy. Dohodli se na tom ministr zemědělství Miroslav Toman spolu s ministrem dopravy Vladimírem Kremlíkem s tím, že po dvou letech vyhodnotí fungování současného modelu a případně rozhodnou o legislativních změnách.

Příprava a realizace staveb zůstane zatím na Ředitelství vodních cest
Dohodli jsme se, že zachováme stávající investiční model. ŘVC má ode mě za úkol poskytovat státním podnikům Povodí know-how a součinnost při přípravě nových vodních staveb. Musí se také zaměřit na rychlejší přípravu a realizaci nových akcí. Po dvou letech vyhodnotíme, jestli nebude potřeba k dosažení cíle změnit zákony a kompetence podniků,“ říká ministr dopravy Vladimír Kremlík.

Pro ministerstvo zemědělství je prioritou, aby v budoucnu dobře fungovala spolupráce mezi naším ministerstvem, ministerstvem dopravy a Ředitelstvím vodních cest,“ řekl Aleš Kendík, náměstek sekce vodního hospodářství Ministerstva zemědělství.

Příprava, realizace staveb infrastruktury vodních cest a správa součástí vodních cest a bude nadále probíhat v souladu s Koncepcí vodní dopravy pro období 2016 – 2023, kterou vláda vzala na vědomí. Ředitelství vodních cest bude nadále státním investorem nové infrastruktury vodních cest, zejména pak pro výstavbu a rozvoj veřejné přístavní infrastruktury, servisních center včetně servisních plavidel, lodních výtahů a další potřebné infrastruktury a majetku sloužícího uživatelům vodních cest.

ŘVC bude také provozovat dále veřejné přístavy a přístaviště, servisní centra včetně servisních plavidel, lodní výtahy a další veřejná infrastruktura sloužící provozu vodní dopravy. Původní myšlenka převedení kompetencí ŘVC na jednotlivá povodí je tedy zastavená.
 
Zpět na výpis článků