Pro řidiče byla zprovozněna přeložka silnice I/21 Trstěnice - Drmoul

Pro řidiče byla zprovozněna přeložka silnice I/21 Trstěnice - Drmoul
4.6.2020Tiskové zprávy

Ředitelství silnic a dálnic zprovoznilo pětikilometrovou přeložku mezi obcemi Trstěnice a Drmoul na silnici I/21.

 Pro řidiče byla zprovozněna přeložka silnice I/21 Trstěnice - Drmoul
„Nově zprovozněná přeložka odstraňuje nevyhovující směrové i  výškové uspořádání této dopravně velmi zatížené komunikace. Odklon tranzitní dopravy přinese obyvatelům obcí Trstěnice a Drmoul výraznou úlevu zejména díky snížení hluku, řidičům přeložka zajistí bezpečnější a plynulejší jízdu. Z české silniční mapy tak mizí další nehodové místo“, uvedl k nově zprovozněnému obchvatu generální ředitel ŘSD ČR Radek Mátl.

-    V rámci výstavby bylo provedeno 250 000 m3 výkopů a 175 000 m3 násypů. 
-    Na hlavní trase se nacházejí dva propustky, čtyři mosty a dva silniční nadjezdy. 
-    Trasa prochází v ochranném pásmu vodního zdroje pivovaru Chodovar, a proto bylo nutno vybudovat kanalizaci v délce cca 2,2 km včetně záchytných norných stěn.


Stavba byla spolufinancována v rámci Operačního programu Doprava 2014 – 2020 z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

I/21 Trstěnice – Drmoul
Hlavní trasa: 
délka: 5,0 km
kategorie: S 11,5/80
plocha vozovek: 81 278 m2
počet stavebních objektů: 45
Zpět na výpis článků