Prodej budovy ŘLP se odehrál maximálně transparentně a v souladu se zákonem

Prodej budovy ŘLP se odehrál maximálně transparentně a v souladu se zákonem
27.5.2014Média a tiskové zprávy

Ministerstvo dopravy a jeho resortní státní podnik Řízení letového provozu byly v minulých dnech opakovaně obviňovány zástupci Akademie múzických umění (AMU) a Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy (FSV UK) z toho, že se k vysokým školám postavily zády a zabránily jim získat tuto budovu sousedící s jejich objekty. Kromě celé řady nepravdivých informací je v této kauze úplně přehlížen základní fakt. Tedy to, že zákon státnímu podniku ŘLP neumožňuje postupovat při prodeji majetku jinak než formou otevřené soutěže. Při použití jiné metody prodeje by došlo ke škodě na majetku státu a vedení podniku by se nechovalo v souladu s principem péče řádného hospodáře. Prvním pravidlem v demokratické zemi přitom je, že musíme respektovat právní řád.

Zástupci ŘLP o prodeji budovy poničené rozsáhlým výbuchem plynu v Divadelní ulici opakovaně jednali s představiteli AMU, a to už v průběhu roku 2013. V rámci těchto jednání měli představitelé AMU významné časové zvýhodnění k tomu, aby zpracovali a předložili smysluplný projekt, který by v souladu s platnou legislativou umožnil přímý převod uvedené nemovitosti za odhadní cenu do vlastnictví vysoké školy. Žádný návrh projektu naplňující zákonné požadavky, ale ze strany AMU, ani FSV UK, nikdy předložen nebyl. Vzhledem k tomu, že přímý prodej majetku státního podniku platná legislativa neumožňuje, zvolilo ŘLP zcela v souladu s principem péče řádného hospodáře nejtransparentnější způsob prodeje, tedy elektronickou aukci. Toto řešení bylo předem schváleno dozorčí radou podniku.

Ministr dopravy Antonín Prachař v celé věci postupoval vůči všem zúčastněným naprosto korektně. Ještě před tím, než prodej schválil, o věci jednal s ministrem školství Marcelem Chládkem. Zároveň pečlivě posuzoval, jak v této věci vyjít vysokým školám vstříc. Nechal si prověřit vlastnickou strukturu nabyvatele a znovu požádal o stanovisko dozorčí radu ŘLP. V této souvislosti upozorňujeme, že výherce elektronické aukce společnost Lázeňská investiční a.s. není nijak spojena se společnostmi Romana Janouška. Média se již společnosti za tuto nepravdivou informaci omluvila.

Ministr dopravy v dané situaci udělal maximum pro to, aby vysoké školy mohly objekt užívat. Ještě před schválením aukce začal s nabyvatelem jednat o tom, aby vysokým školám nabídl pronájem budovy. Tato jednání také byla zahájena, zástupci vysokých škol od nich ale ustoupili s tím, že nemají o pronájem zájem.

Zcela v souladu se zákonem se pak odehrálo i převedení budovy na nového vlastníka. Návrh na vklad do katastru nemovitostí byl podán teprve poté, co ministr dopravy schválil prodej objektu výherci elektronické aukce.

Zpět na výpis článků