Výběrové řízení na výstavbu klíčových silničních staveb mezi Přerovem a Lipníkem nad Bečvou a Kunrat

Výběrové řízení na výstavbu klíčových silničních staveb mezi Přerovem a Lipníkem nad Bečvou a Kunrat
28.5.2014Tiskové zprávy

Vláda na zasedání ve středu 28. března schválila materiál odůvodňující vypsání dvou klíčových nadlimitních veřejných zakázek na dálnici D1 a silnici I/14. ŘSD tak může vypsat otevřené výběrové řízení na stavbu D1 0137 Přerov – Lipník nad Bečvou a stavbu Kunratice – Jablonec nad Nisou na silnici I/14, dohromady v hodnotě 5,43 miliardy korun.

Předmětem první ze zakázek je realizace novostavby „Dálnice D1, stavba 0137 Přerov – Lipník nad Bečvou“ (km 282,200 - 296,513), která je jedním ze dvou chybějících úseků na dálnici D1 Praha – Brno – Ostrava – státní hranice ČR/Polsko. Společně s rychlostními silnicemi R35
a R55 dotváří dopravní kostru vyšší komunikační sítě střední Moravy. Celková délka úseku je 14,3 km a předpokládaná hodnota zakázky je 4 970,1 mil. Kč bez DPH. Předpokládaný termín splnění veřejné zakázky je 48 měsíců od zahájení realizace v závislosti na průběhu zadávacího řízení.

Předmětem druhé zakázky je vybudování přeložky silnice I/14, která zajistí kvalitnější propojení měst Liberce a Jablonce nad Nisou v severní stopě, s výrazně lepšími směrovými a výškovými parametry, než jaké nabízí současná komunikace. Celková délka úseku je 2 514 m a předpokládaná hodnota zakázky je 460,6 mil. Kč bez DPH. Předpokládaný termín splnění veřejné zakázky je 33 měsíců od zahájení realizace v závislosti na průběhu zadávacího řízení.

Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je z 90 % ekonomická výhodnost nabídek, z 10 % to pak bude délka záruční doby. Zadavatelem obou zakázek, jejichž realizací dojde ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu a zvýšení plynulosti dopravy, je Ředitelství silnic a dálnic. V obou případech se jedná o stavby realizované v souladu s přijatou koncepcí„Dopravní sektorové strategie, 2. fáze.

Zpět na výpis článků