Silnice I/62 Děčín - Vilsnice se otevřela řidičům

Silnice I/62 Děčín - Vilsnice se otevřela řidičům
9.7.2018Tiskové zprávy

Řidiči mohou začít využívat přeložku silnice I/62 Děčín - Vilsnice od pondělí 9. července. Přeložka je posledním z úseků komplexní přestavby průtahu silnic I/13 a I/62 městem Děčín, které umožní odvedení tranzitní dopravy z dosavadního dopravně nevyhovujícího průjezdu Ústeckou ulicí

Silnice I/62 Děčín - Vilsnice se otevřela řidičům
„Samotná přeložka je velmi zajímavá z technického hlediska. Je třeba si uvědomit, že se nejedná o stavbu na zelené louce, ale že vede v intravilánu velkého města. Stavba se tak musela potýkat s řadou překážek, jako byly např. významně odlišné trasy inženýrských sítí nebo pískové podloží, které přineslo řadu nesnází s výstavbou pozemní komunikace zatíženou přísnými kvalitativními předpisy. Během stavby musela být také zlikvidována řada černých skládek, které na staveništi vznikly. Chtěl bych tímto poděkovat zhotoviteli za jeho velké úsilí namířené k dokončení stavby i přes všechny tyto nemalé překážky“, okomentoval zprovoznění stavby generální ředitel ŘSD Jan Kroupa.
 
Zprovozněním přeložky dochází ke snížení intenzity dopravy v průmyslové zóně, ke zvýšení bezpečnosti a  plynulosti dopravy a  ke snížení hlukové zátěže a  exhalací v  obytné zástavbě.  Celý úsek se nachází v intravilánu města Děčín, proto zde bude maximální povolená rychlost 50 km/h.



Silnice I/62 je nejvytíženější spojnicí měst Ústí nad Labem a Děčín. Nově zprovozněná přeložka má proto velký význam nejen pro uvedené meziměstské spojení, ale současně je také, společně se silnicí I/13, součástí mezinárodního silničního tahu E442, důležité spojnice regionálních center a  průmyslových aglomerací Karlovarského, Ústeckého a Libereckého kraje.


 
Zpět na výpis článků