Správa železnic přistoupí k měření nivelet mezi vlakovými přejezdy a vozovkou

Správa železnic přistoupí k měření nivelet mezi vlakovými přejezdy a vozovkou
25.1.2024Tiskové zprávy

Cílem opatření je snížit riziko podobných tragických nehod na železničních přejezdech, jakou byla včerejší srážka vlaku s nákladním automobilem v Dolní Lutyni.

Správa železnic přistoupí k měření nivelet mezi vlakovými přejezdy a vozovkou
„Příčiny železniční nehody v Dolní Lutyni nyní vyšetřuje policie, vlastní šetření této nešťastné události provádí také Drážní inspekce. Bylo by proto předčasné dělat nyní jakékoli závěry o příčinách nebo vinících. Co však můžeme udělat hned, aniž bychom čekali na výsledky vyšetřování, je zkontrolovat na přejezdech, zda u nich výškové poměry mezi tratí a vozovkou odpovídají předpisům,“ uvedl ministr dopravy Martin Kupka.

Při každém stavebním zásahu do železničního přejezdu Správa železnic postupuje podle schváleného projektu, který odpovídá platným normám. Nad rámec vlastních povinností nyní věnuje také zvláštní pozornost okolí železničních přejezdů na koridorech, které by mohlo být problematické z hlediska provozu některých silničních, zejména nákladních vozidel. V případě zjištění neshod nivelety s platnými technickými normami se Správa železnic obrátí na vlastníky komunikací s výzvou k řešení a společně se silničním správním úřadem projedná dopravní opatření.

Značnou komplikaci však představuje rozdílné vlastnictví pozemků. Zatímco prostor mezi závorami je Správy železnic, okolní pozemky patří ve většině případů krajům nebo obcím. V některých případech může mít komunikace a pozemek, na kterém leží, různé majitele. „Rozdílné vlastnictví pozemků u železničních přejezdů představuje reálný problém. Chceme tedy iniciovat jednání se všemi, kterých se případné úpravy komunikací týkají, abychom našli společné řešení a dosáhli nápravy,“ řekl generální ředitel Správy železnic Jiří Svoboda. Podle něj by měl vzájemnou spolupráci podpořit především společný zájem, a to zvýšení bezpečnosti.

Po provedené kontrole bude Správa železnic informovat Ministerstvo dopravy o výsledcích a společně dohodnou další postup. To zahrnuje pokračování v kontrole u dalších rizikových křížení. Ministerstvo dopravy také zreviduje současný legislativní stav povolování nadměrných přeprav po pozemních komunikacích vedených přes železniční přejezdy.

 
Zpět na výpis článků
Související články