Zájezdoví dopravci dostali rychle díky „sedačkovnému“ bezmála miliardu korun

Zájezdoví dopravci dostali rychle díky „sedačkovnému“ bezmála miliardu korun
18.12.2020Tiskové zprávy

Ministerstvo dopravy již má výsledky programu COVID-BUS na podporu zájezdových dopravců, jejichž odvětví je výrazně zasaženo poklesem poptávky z důvodů boje proti koronaviru. Bezmála jedna miliarda korun na účtech tisícovky firem již pomáhá řešit situaci s náklady na 3 486 vozidel. Ti, kteří o podporu požádali, splnili podmínky programu a podnikají v souladu s předpisy, uspěli.

Zájezdoví dopravci dostali rychle díky „sedačkovnému“ bezmála miliardu korun
„Spolu se zástupci dopravců, Sdružením automobilových dopravců ČESMAD BOHEMIA i iniciativou Za autobusy, se podařilo připravit rychlou podporu pro zájezdovou dopravu a rozdělit bezmála jednu miliardu korun na záchranu tohoto odvětví. Již prakticky dva dny po ukončení podání žádostí, tedy 27. listopadu, byla většina došlých 1 054 žádostí vyřízena. Většina žadatelů uspěla a peníze by již měli mít na svých účtech,“ říká ministr dopravy Karel Havlíček.

Pro 3 486 vozidel byla schválena podpora v celkové výši 932,5 milionů korun. Všechny finanční prostředky z Ministerstva dopravy příjemcům již odešly v rozmezí 5. listopadu a 14. prosince. Na podporu nedosáhlo jen několik desítek z nich, konkrétně bylo zamítnuto 27 žádostí. Jednalo se o dopravce, kteří nebyli držiteli koncese, nebo se ukázalo, že autobusy na něž bylo žádáno, nesplňovaly podmínky přidělení dotace jako je například nízká emisní třída. 

„V případě zamítnutí žádosti jsme vždy vysvětlili další postup a upozornili na možnost podání nové žádosti po odstranění nedostatků. Proto je počet zamítnutých žádostí tak extrémně nízký, všichni, kdo mohli nedostatky odstranit, byli úspěšní po podání nové žádosti,“ vysvětluje ředitel Odboru silniční dopravy Ministerstva dopravy Pavol Baran. 

Ministerstvo dopravy prostřednictvím programu COVID-BUS podpořilo podnikatele v nepravidelné autobusové dopravě s cílem umožnit překlenout krizi trhu v době epidemie. Podpora jim pomůže přizpůsobit se trhu do konce 1. čtvrtletí roku 2021. Výše podpory se  odvozovala od emisní třídy autobusu (vyšší emisní třída = nižší dopad na životní prostředí = vyšší pořizovací cena autobusu), dále se zohledňovala samotná kapacita autobusu.

Foto: autobusova-doprava-Praha.cz
 
Zpět na výpis článků