Zákon o dráhách s monitoringem licence strojvedoucích poslali poslanci k dalšímu projednávání

Zákon o dráhách s monitoringem licence strojvedoucích poslali poslanci k dalšímu projednávání
15.12.2020Tiskové zprávy

Poslanecká sněmovna dnes v prvním čtení projednala návrh novely zákona o dráhách, který stanovuje jednotné podmínky na železnici v rámci Evropské unie a na národní úrovni zavádí monitoring doby řízení drážního vozidla na dráze celostátní nebo regionální.

Zákon o dráhách s monitoringem licence strojvedoucích poslali poslanci k dalšímu projednávání
„Jedním z našich cílů v oblasti železnice je další zvýšení její bezpečnosti a zlepšení podmínek pro drážní dopravu na evropském trhu. Tomu pomůže i projednávaný návrh novely zákona o dráhách. V něm obsažená úprava monitoringu doby řízení drážního vozidla na dráze celostátní nebo regionální umožní efektivnější výkon kontroly dodržování pravidel upravujících délku směny a dobu řízení drážního vozidla v mezinárodní dopravě,“ přibližuje ministr dopravy Karel Havlíček.

Hlavním cílem návrhu zákona je provedení transpozice evropských směrnic: Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/797 ze dne 11. května 2016 o interoperabilitě železničního systému v Evropské unii a směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/798 ze dne 11. května 2016 o bezpečnosti železnic, které jsou zaměřeny na interoperabilitu (vzájemnou spolupráci) železnice v evropském prostoru a její bezpečnost. Oba unijní předpisy jsou součástí technického pilíře čtvrtého železničního balíčku a většinou jde o závazné a přímo použitelné předpisy. Cílem unijní úpravy je uceleněji a přehledněji vymezit podmínky celkové kompatibility (interoperability) železničního systému Evropské unie, podpořit rozvoj služeb železniční dopravy v EU a dokončit vytvoření jednotného evropského železničního prostoru. 

Návrh zákona tak stanoví základní podmínky a pravidla provozní a technické propojenosti dráhy celostátní, drah regionálních, vybraných drah jiných členských států a na nich provozovaných drážních vozidel. Vymezují se např. nové podmínky pro uvedení dráhy do provozu či uvedení drážních vozidel na trh. Návrh zákona též počítá s postupným přechodem od národních registrů drážních vozidel k centrálně (na úrovni Evropské unie) vedenému registru dle práva Evropské unie v roce 2024. 

Po projednání návrhu zákona v prvém čtení následuje jeho projednání ve výborech a druhé čtení. Celým legislativním procesem by měl návrh zákona projít do konce volebního období.


 
Zpět na výpis článků