Když se sci-fi vydává za reálný scénář

Když se sci-fi vydává za reálný scénář
27.11.2019 10:26:29Na pravou míru
Když se sci-fi vydává za reálný scénář

Seznam Zprávy uveřejnily komentář Jiřího Pšeničky "Vzhůru do anarchie, kde se po dálnicích bude jezdit zdarma". Komentář obsahuje nepřesné informace a proto je uveřejňujeme na pravou míru.

Ministerstvo dopravy v současné době podporuje kampaň nového provozovatele mýta směrem k dopravcům, aby si pořídili nové palubní jednotky. Součástí této kampaně jsou přirozeně i výzvy dopravcům, aby vše nenechávali na poslední chvíli a vyhnuli se tak možným problémům na hranicích. Nejde o žádný důkaz obtíží spojených se startem nového mýtného systému, jak se Jiří Pšenička domnívá, ale o standardní postup, jak obtížím předcházet.

Zejména někteří zahraniční dopravci nákup palubní jednotky odkládají až na svoji první cestu do České republiky, což není nic neobvyklého. Krajně nepravděpodobné naproti tomu je tvrzení autora, že se tak děje kvůli obrovské právní nejistotě, která údajně trápí řidiče kamionů „odněkud z Turecka nebo Rumunska“. Jen pár týdnů po spuštění systému se prý začne odpočítávat roční lhůta, po níž bude systém zase vypnut.

K tomu je třeba upozornit, že bez ohledu na to, jak spory kolem smlouvy na nového výběrčího mýta dopadnou, vypnutí nového systému nehrozí. Stát, který si jej v těchto dnech od společnosti CzechToll převzal, jeho další provoz zajistí v každém případě. V této souvislosti je třeba zásadně odmítnout úmyslnou lež autora o snaze ministerstva „ukolébat veřejnost, že je během zmíněné roční lhůty schopno vysoutěžit náhradního provozovatele“.

Veřejnost jsme jasně upozornili, že novou soutěž za rok zrealizovat nelze. To ale neznamená, že systém vypneme a přestaneme vybírat mýto, jak se autor snaží dovodit. Podobné je to i s jeho tvrzením o právním chaosu, který údajně okolo mýta vyvolává Ministerstvo dopravy. Právní stanoviska ministerstva se nemění.

Satelitní mýto se od prosince letošního roku stane realitou. Pokračující právní spory a různé zvraty okolo mýta, kterých jsme byli doposud svědky, nemusí řidiče kamionů vůbec trápit. Ve skutečnosti o nich za hranicemi nejspíš nikdo ani neví. Leda že by v Turecku pravidelně četli články Jiřího Pšeničky. Smutné na tom je, že až budeme v příštích letech vybírat mýto, Jiří Pšenička napíše, že je to dalším důkazem anarchie na Ministerstvu dopravy.

Komentář Jiřího Pšeničky
 

Zpět na výpis článků