Otázky a odpovědi k převodu kompetencí ÚPDI na ÚOHS

Otázky a odpovědi k převodu kompetencí ÚPDI na ÚOHS
21.12.2023 17:07:36Na pravou míru
Otázky a odpovědi k  převodu kompetencí ÚPDI na ÚOHS

Formou otázek a odpovědí shrnujeme základní fakta, představujeme podstatu celé změny a uvádíme řadu tvrzení v článcích na serveru Seznam Zprávy na pravou míru.
Respektujeme rozhodnutí soudu, ovšem musíme konstatovat, že podstata celé změny formy dohledu nad českou železnicí (ale i nad cenami za využití letiště stejně tak jako nad evropskou službou elektronického mýtného) je jiná, než konstatuje rozsudek.

 

  •     Rozhodnutí zrušit ÚPDI přišlo ze dne na den?
Nepřišlo. 
1)
Již v momentě před zřízením celého úřadu (ÚPDI) se vedla diskuse o institucionálním uchopení této agendy dohledu nad českým železničním trhem. Tehdy byla nakonec zvolena varianta vytvoření samostatného úřadu, varianta sloučení s ÚOHS byla mezi zvažovanými a skončila při tehdejším rozhodování na druhém místě.
2)
Na základě závazku vlády k “zeštíhlování státu“ se od začátku roku 2022 zabýval resort dopravy možnou redukcí vykonávaných agend, stejně tak jako možnostmi redukce správních úřadů, jež vykonávají dopravní agendu. Sloučení kontrolních a inspekčních orgánů v oblasti drážní dopravy bylo součástí této debaty. Zvažována byla i možnost sloučení Drážní inspekce, Drážního úřadu a ÚPDI do jednoho úřadu. O těchto záměrech se vedla řada diskusí a informován o nich byl opakovaně i tehdejší předseda Pavel Kodym.
3)
Po dalších analýzách z loňského roku (prověřování možností sloučení s Drážním úřadem) jsme dospěli k závěru, že jediným rozumným řešením, jak omezit množství úřadů v oblasti dopravy, je přesun agendy ÚPDI, úřadu s 23 zaměstnanci, na ÚOHS. Na přelomu roku 2022/2023 začalo ministerstvo tento převod kompetencí ÚPDI se zástupci ÚOHS věcně řešit. Jeden ze zásadních dopisů odešel z ministerstva předsedovi ÚOHS v lednu 2023. Tedy ještě před dokončením výběrového řízení.

 
  •     Proč vůbec Ministerstvo dopravy vypsalo výběrové řízení na pozici předsedy ÚPDI, když uvažovalo o zrušení celého úřadu.
Na začátku podzimu 2022 ale ještě rozhodnuto nebylo. Pracovalo se na analýzách. Dosavadní mandát předsedovi úřadu končil právě 15. února 2023. Ministerstvo se rozhodlo z důvodů předběžné opatrnosti výběrové řízení vypsat, aby nenastaly zbytečné komplikace, pokud by se v dohledné době úřad nerušil nebo o tom nebylo rozhodnuto. Jinak řečeno: Zahájit výběrové řízení na pozici předsedy ÚPDI paralelně s probíhající diskusí a následně i pracemi na právní úpravě, která počty úřadů zredukuje, bylo projevem zodpovědného přístupu. Proč? Vývoj událostí, ať by již byl jakýkoliv, by nás  v žádné variantě budoucího vývoje nezaskočil. Pokud bychom výsledně dospěli k tomu, že ÚPDI nebudeme rušit, bylo by vše připraveno ke jmenování předsedy. Pokud bychom výsledně dospěli k tomu, že tedy ÚPDI zrušíme a jeho působnost přidělíme jinému existujícímu úřadu, výběrové řízení na pozici předsedy ÚPDI zakončíme jinak než jmenováním nového předsedy. To se stalo, výběr jsme zakončili pověřením stávajícího místopředsedy řízením ÚPDI, a to vládním usnesením.

 
  •     Nebylo nejmenování Pavla Kodyma předsedou ÚPDI odplatou za dopis do Bruselu?
Nebylo. Dopis se týkal připravovaného převodu pozemků mezi Českými drahami Správou železnic. Prověřování této transakce na evropské úrovni přitom běží delší dobu. Bylo to Ministerstvo dopravy, kdo se v této věci na Evropskou komisi v roce 2021 obrátil a kdo také v průběhu let 2022 a 2023 odpovídal na celou řadu zpřesňující otázek Evropské komise. Jediným cílem transakce je, aby se situace s vlastnictvím českých kolejí definitivně vyřešila a skončil současný právně sporný a organizačně velmi nevhodný stav. Navíc obě organizace stát řídí a finančně jde jen o to, která státní organizace co vlastní. Dopis nemohl být podnětem k odvetě. Nic totiž ve vztahu k šetření Evropské komise způsobit nemohl. Všechny okolnosti jsou Komisi známy i z řady dalších šetření tržního prostředí na české železnici.
 
  •     Pavel Kodym vyhrál výběrové řízení?
Uspěli v něm všichni tři uchazeči.  Výběrové řízení se realizovalo podle služebního zákona, který zapovídá stanovit vítěze, ale určuje pouze úspěšné kandidáty. Pan Kodym byl jedním ze tří úspěšných kandidátů vzešlých z tohoto výběrového řízení.  Vláda tak mohla vybrat, kteréhokoli z nich, nebo nevybrat nikoho.
 
  •     Pavel Kodym je whistleblower?
Není. Pan Kodym nemůže být na základě svého dopisu považován za whistleblowera. Pan Kodym neoznamoval nikomu žádné nové skutečnosti, které by stát nebo jeho zástupci tajili. Poslal pouze v září 2022 dopis, ve kterém se Evropské komise jako předseda ÚPDI dotazuje na platnost evropských směrnic v souvislosti s převodem majetku Českých drah na Správu železnic. Ministerstvo dopravy s Evropskou komisí tuto otázku řeší již od května 2021, z iniciativy Ministerstva dopravy, kdy ještě předchozí vedení úřadu zaslalo žádost o posouzení s cílem vyloučit možnost, že by převod byl označen za nedovolenou veřejnou podporu. Tyto konzultace doposud probíhají a nejsou uzavřené. Dopis pana Kodyma, který Komisi upozorňuje na jí vydané právní předpisy, popř. na unijní právní předpisy, nemohl na věci nic fakticky změnit, navíc ho posílal jako předseda nezávislého úřadu jménem své funkce a svého úřadu, nikoli jako „zaměstnanec“ ministerstva, nebo společnosti ČD. Pan Kodym tedy svůj dopis posílal jako orgán veřejné moci, nikoliv jako fyzická osoba. V tom je stěžejní rozdíl od toho, kdy oznámení podá fyzická osoba – občan, dodavatel či např. zaměstnanec nějaké veřejné instituce; taková osoba je potom whistleblowerem. 
 
  •     Není zbytečné rušit tak malý úřad
Není. Převést agendu na dohledový úřad, který kontroluje všechny ostatní oblasti tržního prostředí v ČR, považujeme za efektivní krok. I malý úřad musel zaměstnat člověka na personalistiku, na GDPR, musel mít své právníky, musel mít lidi na kontrolu a audit a také na přijímaní podání v podatelně. To jsou všechno zbytečné náklady navíc, oproti racionálnímu převedení agend pod větší úřad. Už dnes dohlížel ÚHOS nad soutěžemi na závazkové smlouvy v železniční osobní dopravě. Podaří se tak sjednotit veškerou agendu na jednom místě.  To přinese úsporu peněz daňových poplatníků ve výši několika milionů korun ročně. A to není málo.


Více informací na našich webových stránkách.

 

Zpět na výpis článků