Vládu o přípravě nového mýta informujeme

Vládu o přípravě nového mýta informujeme
21.10.2019 14:58:36Na pravou míru
Vládu o přípravě nového mýta informujeme

V některých médiích se objevují nepřesnosti o tom, že Ministerstvo dopravy údajně neinformovalo vládu o průběhu příprav nového Systému elektronického mýta. Tyto informace uvádíme na pravou míru, neboť opak je pravdou.

Kdy byla v posledních letech vláda informována o průběhu přípravy Systému elektronického mýtného?
 
Datum Událost
15. 4. 2015 Vláda schvaluje postup přípravy Systému elektronického mýta po roce 2016 ve formě přípravy technologicky neutrálního zadávacího řízení na dodavatele Systému elektronického mýta a poskytovatele služeb s provozem tohoto systému souvisejících ve stávajícím rozsahu zpoplatnění dálnic, rychlostních silnic a vybraných silnic I. třídy včetně nově vybudovaných úseků případně rozšířeném o pozemní komunikace, jejichž zpoplatnění bude ekonomicky výhodné (usnesení č. 282)
18. 8. 2015 Koaliční shoda ČSSD, ANO a KDU-ČSL na postupu v přípravě mýta – nejdříve soutěž na stávající systém, pak technologicky neutrální tendr s ohledem na to, že dodatky kontraktu s Kapschem nepočítaly s koncem smlouvy, se součinností a předáním systému .
26. 8. 2015 Vláda schválila návrh ministra dopravy Dana Ťoka připravit zadávací řízení na provozovatele stávajícího mýtného systému na max. 3 roky. Zároveň vybrat projektového manažera, který připraví koncepci zpoplatnění a následně neprodleně připravit technologicky neutrálního zadávacího řízení (usnesení č. 623/2005)
10. 3. 2016 Současná smlouva s provozovatelem mýtného systému a její dodatky uzavřel stát v letech 2006 až 2007 tak nevýhodně, že se ukázalo jako zcela nereálné dosáhnout v potřebném čase dohody o součinnosti s Konsorciem společností Kapsch. Vláda proto schválila krizovou variantu výběru mýta po roce 2016 prostřednictvím přímého zadání po nezbytně nutnou dobu s cílem dosáhnout úspor proti současnému stavu. (TZ)
11. 7. 2016 Vláda dostala informaci o nadlimitní zakázce zadávané v JŘBU s názvem Zajištění provozu Systému elektronického mýta po roce 2016.
7. 11. 2016 Vláda přijala usnesení, kterým vzala na vědomí Koncepci zpoplatnění pozemních komunikací a zároveň uložila ministru dopravy úkol vyhodnotit rozšíření výkonového zpoplatnění silnic v rozmezí 850 – 3000 kilometrů. (usnesení č. 1000/2016)
7. 1. 2017 Vláda projednala materiál Rozsah pozemních komunikací zpoplatněných mýtným po roce 2019, podle kterého je doporučeno rozšířit mýto na cca 900 km silnic I. třídy.
31. 10. 2018 Vláda ze svého programu jednání stáhla materiál Zpoplatnění některých silnic I. třídy v České republice od 1. ledna 2020.
20. 11. 2018 Opakovaně zařazený materiál na zasedání vlády ke zpoplatnění silic I. třídy byl z projednávání stažen, vláda se jím nezabývala.
14. 3. 2019 Ministr dopravy Dan Ťok informoval o průběhu přípravy mýtného systému na půdě Poslanecké sněmovny.
14. 10. 2019 Vláda dostala informaci: Zajištění výběru mýtného po roce 2019 v návaznosti na aktuální stav přezkumného řízení vedeného Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže.
16. 10. 2019 Ministr dopravy Vladimír Kemlík informoval o průběhu přípravy mýtného systému na půdě Poslanecké sněmovny.


Zpět na výpis článků