Zákaz předjíždění kamionů bude všude tam, kde je to potřeba

Zákaz předjíždění kamionů bude všude tam, kde je to potřeba
26.11.2019 12:39:17Na pravou míru
Zákaz předjíždění kamionů bude všude tam, kde je to potřeba

Server Echo 24 se věnuje tématu schvalování značek stanovujících zákaz předjíždění kamionů na dálnicích a vzniklé diskusi o formálních schvalovacích procesech tohoto opatření. Přinášíme k tématu další podrobnosti o nastavení operativního řešení.

V souvislosti se zákazem předjíždění pro nákladní automobily požádalo Ředitelství silnic a dálnic o povolení umístit značky na D1 v úseku 79 –103,5 km (směr Brno) a v úseku 133,5 km – 104 km (směr Praha). Ministerstvo povolilo umístit zákazy předjíždění kamionů v termínu 1. 12. 2019 – 28. 2. 2020, a to prostřednictvím proměnných dopravních značek, které nebudou v provozu neustále, nýbrž dle situace.
 
Tento dopravně-telematický systém bude vyhodnocovat dva faktory, a sice intenzitu dopravy a klimatické podmínky, tzn., že pokud dojde k saturaci dopravního proudu či zhoršení klimatických podmínek, bude stanoven zákaz předjíždění pro nákladní automobily.
 
Dopis na osazení dalších značek obdrželo Ministerstvo dopravy od dopravní policie 28. srpna. Povolování značek spadá pod ředitele Odboru pozemních komunikací Ministerstva dopravy, který požádal o doplnění dalších podkladů.
 
Ministr dopravy Vladimír Kremlík zároveň zadal příslušnému náměstkovi, aby systémově vyřešil komunikaci mezi Policií ČR, ŘSD a Ministerstvem dopravy jako správním orgánem, aby již v budoucnu nedocházelo ke zbytečným prodlevám v případě potřeby operativního rozmístění značek na dálnicích v ČR.
 


Zpět na výpis článků