Historie budovy

Historie budovy
V místech dnešní budovy ministerstva dopravy protékalo kdysi jedno z vedlejších ramen Vltavy, na němž stávaly už od středověku mlýny. První zmínku o nich máme z roku 1398. Soubor vodních mlýnů fungoval až do začátku 20. století, kdy byl postupně zbourán (do roku 1928) v souvislosti s regulací Vltavy. Místní historii a majitele mlýnů dnes připomínají jména ulic – Lodní mlýny, Novomlýnská, Holbova, Stárkova, Helmova, Mlynářská…

Po roce 1918 hledala vláda Československé republiky prostory pro fungování úřadů nového státu. V lednu 1920 proto rozhodla o zahájení stavby tří budov na Petrském nábřeží, která měla sloužit ministerstvům – zemědělství, železnic a obchodu a průmyslu. Z architektonické soutěže na Úřední budovu ministerstva železnic (dnes dopravy) vyšel vítězně návrh architekta Antonína Engela (1879-1958). 

Stavební práce začaly v červenci 1927 zpevněním podloží, tedy bývalého ramene Vltavy, betonovou deskou nesenou 4 532 betonovými a 397 dřevěnými piloty. V červnu 1932 se do novostavby nastěhovalo prvních zhruba 600 zaměstnanců. Šlo o jednu z největších staveb v Praze – měla na 900 místností, 1 770 dveří a 2 470 oken a byla vybavena nejmodernějšími technologiemi, jako byla telefonní ústředna, potrubní pošta nebo výtahy páternoster (v rekonstruované podobě fungující dodnes).

V roce 1960 rozhodla vládnoucí Komunistická strana Československa, že sem přestěhuje rozrůstající se aparát Ústředního výboru KSČ, který dosud sídlil vedle Prašné brány na Příkopech. Díky tomu se budova stala v srpnu 1968 svědkem dramatických událostí při okupaci Československa armádami zemí Varšavské smlouvy.   

V noci z 20. na 21. srpna 1968 tu zasedal ÚV KSČ a připravoval zářijový sjezd strany. Zde se tedy vedení země dozvědělo o invazi „spřátelených“ armád. Kolem jedné hodiny ranní pak vydalo Provolání Všemu lidu Československa, v němž vpád vojsk odmítlo. Po čtvrté hodině ráno sem dorazily sovětské speciální parašutistické jednotky a zatkly přítomné členy předsednictva včetně prvního tajemníka ÚV KSČ Alexandra Dubčeka, kterého následně spolu s několika dalšími funkcionáři převezly na ruzyňské letiště a odtud do Moskvy.   ​V normalizačních 70. a 80. letech v budově dnešního ministerstva úřadoval Gustáv Husák. ÚV KSČ budovu využívalo do roku 1990, kdy byla navrácena svému původnímu účelu. Dnes tady spolu s Ministerstvem dopravy sídlí také generální ředitelství Českých drah.