Další organizace

Další organizace

CENDIS, s.p. 
právní forma: státní podnik
nábř. L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1
Ing. Jan Paroubek, pověřený řízením podniku
www.cendis.cz
Facebook x.jpg 

Státní fond dopravní infrastruktury, (SFDI)
právní forma: Právnická osoba v působnosti Ministerstvu dopravy
Sokolovská 278, 190 00 Praha 9
Ředitel: Ing. Zbyněk Hořelica
www.sfdi.cz/
 

Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. (CDV)
právní forma: Veřejná výzkumná instituce
Líšeňská 33a, 636 00 Brno,
Ředitel: Ing. Jindřich Frič, Ph.D.
www.cdv.cz
Tiskové zprávy
Facebook x.jpg 

CDV je nezávislá veřejná výzkumná instituce zřízená Ministerstvem dopravy.