Drážní doprava

Drážní doprava
Správa železnic, státní organizace 
právní forma: státní organizace
Dlážděná 1003/7, 110 00, Praha 1
Generální ředitel Bc. Jiří Svoboda, MBA
www.spravazeleznic.cz/
Tiskové zprávy
Facebook x.jpg  Youtube  Instagram

Drážní úřad
právní forma: organizační složka státu
Wilsonova 300/8, 121 06 Praha 2 - Vinohrady,
Ředitel Ing. Jiří Kolář, Ph.D.
www.ducr.cz
Tiskové zprávy
Facebook x.jpg

Drážní inspekce
právní forma: organizační složka státu
Těšnov 5, 110 00 Praha 1
Generální inspektor Mgr. Jan Kučera
www.dicr.cz
Tiskové zprávy
Facebook