Opatření obecné povahy - rozšíření obecného užívání pozemních komunikací, č. j. 308/2019-120-SSU/19

Opatření obecné povahy - rozšíření obecného užívání pozemních komunikací, č. j. 308/2019-120-SSU/19
25.01.2020 1:02:33Úřední deska

V souladu s § 24b odst. 5 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, bylo vydáno opatření obecné povahy č. j. 308/2019-120-SSU/19, kterým byly určeny silnice II. a III. třídy na území České republiky pro užití vozidly, jejichž vybrané hodnoty hmotností a rozměrů překračují hodnoty stanovené zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, a to za podmínek uvedených v opatření, pro účely přepravy zemědělských strojů.

Stáhněte si:
Zpět na výpis článků