Výzva k podání žádosti o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na podporu rozvoje činnosti veřejné

Výzva k podání žádosti o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na podporu rozvoje činnosti veřejné výzkumné instituce v resortu dopravy – Centra dopravního výzkumu, v. v. i. na rok 2024
20.12.2023 14:21:59Úřední deska

Výzva k podání žádosti o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na podporu rozvoje činnosti veřejné výzkumné instituce v resortu dopravy – Centra dopravního výzkumu, v. v. i. viz příloha.
Současně oznamujeme, že je třeba využít formulář s názvem „Projektová karta“ (viz příloha), který byl upraven oproti letům minulým.Stáhněte si:
Zpět na výpis článků