Vzdělání ředitele odboru

Vzdělání ředitele odboru
Informace požadované v prvním bodu Vaší žádosti jsou zveřejněny na webu Ministerstva dopravy, a proto Vám tímto v souladu s ust. § 6 odst. 1 InfZ poskytuji odkaz na umístění, kde je lze nalézt: https://www.mdcr.cz/Ministerstvo/Vedeni-ministerstva.
 
 

Položek celkem: 0