Vyhledávání

Vyhledávání
Rozpočet MD za rok 2007
Rozpočet MD za rok 2006
Rozpočet MD za rok 2005
Ukazatele kapitoly 327 - Ministerstvo dopravy 2006
Neinvestiční dotace podnikatelským subjektům 2006
Výdaje na financování programů reprodukce majetku v roce 2006
Investiční dotace podnikatelským subjektům – schválený rozpočet na rok 2006 podle programů ISPROFIN
Závěrečný účet 2006
Výdaje na dopravní infrastrukturu rozpočtované v kapitole 397 - OSFA (úvěry EIB přijaté ČR)
Závěrečný účet 2005

Celkem dokumentů:29967