Výměna řidičského průkazu státu EU za český

Výměna řidičského průkazu státu EU za český
1. 10. 2020 12:00:00|Řidičské průkazy, bodové hodnocení
Výměna řidičského průkazu státu EU za český

Výměna řidičského průkazu členského státu EU za český řidičský průkaz

Vyměnit si řidičský průkaz za český je možné pouze v případě, že má daná osoba obvyklé bydliště na území České republiky.

Obvyklým bydlištěm na území České republiky se rozumí trvalý pobyt. Pokud osoba nemá trvalý pobyt v České republice, pak je to místo, kde fyzická osoba pobývá alespoň 185 dnů v kalendářním roce z důvodu osobních a profesních vazeb.

Doklady prokazující obvyklé bydliště jsou např.:
  • potvrzení o přechodném pobytu podle zákona o pobytu cizinců na území České republiky
  • výpis z katastru nemovitostí potvrzující vlastnická práva k nemovitosti
  • nájemní smlouva k nemovitosti
  • potvrzení zaměstnavatele o zaměstnání
  • výpis z živnostenského rejstříku
 

Kam se obrátit?

Žádost o výměnu řidičského průkazu je nutné osobně a můžete tak učinit na kterémkoli obecním úřadě obce s rozšířenou působností (ORP) - těch je v České republice 206 a jejich výčet můžete nalézt na mapě níže.

document.png Co s sebou na úřad?

  • ​platný doklad totožnosti
  • platný řidičský průkaz členského státu EU
document.png Tištěnou fotografii s sebou už nepotřebujete.
Fotografii použijeme ze systémů Ministerstva vnitra, je-li k dispozici, a pokud ne, na místě Vás vyfotíme. 

U žádosti máte možnost si zvolit, zda máte zájem o Expresní vydání, či Standardní vydání.
 
  krizek.png krizek.png
Standardní vydání 200 Kč do 20 dnů od žádosti
Expresní vydání 700 Kč do 5 pracovních dnů
 

krizek.pngŘidičský průkaz si můžete převzít osobně nebo prostřednictvím zmocněné osoby (na základě ověřené plné moci) u stejného obecního úřadu, kde jste žádost o vydání řidičského průkazu podali.


  paragraf-final.jpgPodrobnosti najdete v těchto předpisech:
Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

krizek.pngVíce informací 

Odbor agend řidičů
telefon: +420 225 131 006
e-mail: sekretariat.160@mdcr.czZpět na výpis článků