Výměna řidičského průkazu státu mimo EU za český

Výměna řidičského průkazu státu mimo EU za český
01.10.2020 11:00:00|Řidičské průkazy, bodové hodnocení
Výměna řidičského průkazu státu mimo EU za český

Výměna řidičského průkazu vydaného cizím státem (nečlenský stát EU) za český řidičský průkaz

Držitel platného řidičského průkazu vydaného cizím státem (nečlenský stát EU), který má na území České republiky trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 1 rok je povinen požádat o jeho výměnu za český řidičský průkaz.

Učinit tak musí do 3 měsíců ode dne návratu do České republiky, pokud jde o občana České republiky, nebo ode dne, kdy mu byl povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 1 rok. Stačí k tomu klasická žádost o vydání řidičského průkazu.

Řidičský průkaz vydaný cizím státem může být uznán k výměně za český řidičský průkaz pouze za předpokladu, že svým provedením bude odpovídat požadavkům (vzoru řidičského průkazu) stanovených Úmluvou o silničním provozu (Vídeň 1968) nebo Úmluvou o silničním provozu (Ženeva 1949).  Více se dozvíte v tomto odkazu. 

Kam se obrátit?

Žádost o výměnu řidičského průkazu je nutné osobně a můžete tak učinit na kterémkoli obecním úřadě obce s rozšířenou působností (ORP) - těch je v České republice 206 a jejich výčet můžete nalézt na mapě níže.

document.png Co s sebou na úřad?

  • ​platný doklad totožnosti
  • platný řidičský průkaz vydaný cizím státem
document.png Tištěnou fotografii s sebou už nepotřebujete.
Fotografii použijeme ze systémů Ministerstva vnitra, je-li k dispozici, a pokud ne, na místě Vás vyfotíme. 

U žádosti máte možnost si zvolit, zda máte zájem o Expresní vydání, či Standardní vydání.
 
  krizek.png krizek.png
Standardní vydání Zdarma do 20 dnů od žádosti
Expresní vydání 700 Kč do 5 pracovních dnů
 

krizek.pngŘidičský průkaz si můžete převzít osobně nebo prostřednictvím zmocněné osoby (na základě ověřené plné moci) u stejného obecního úřadu, kde jste žádost o vydání řidičského průkazu podali.


  paragraf-final.jpgPodrobnosti najdete v těchto předpisech:
Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů


krizek.pngVíce informací 

Pro více informací se obraťte na Váš místně příslušný úřad, který Vám zodpoví Vaše případné dotazy, viz interaktivní mapka výše.

Infolinka Ministerstva dopravy
telefon: +420 222 266 759Zpět na výpis článků