Výpis z evidenční karty řidiče

Výpis z evidenční karty řidiče
01.10.2020 2:00:00|Řidičské průkazy, bodové hodnocení
Výpis z evidenční karty řidiče

Žádost o výpis z evidenční karty řidiče

Výpis z evidenční karty řidiče obsahuje údaje o řidiči, řidičském oprávnění, záznamy o přestupcích apod.

Kam se obrátit?

Žádost o výpis z evidenční karty řidiče může podat fyzická osoba, pokud jde o údaje o ní vedené, podat u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností (ORP) - těch je v České republice 206 a jejich výčet můžete nalézt na mapě níže.
Žádost o výpis z evidenční karty řidiče dále může podat jiná fyzická či právnická osoba, ale pouze na základě písemného souhlasu osoby, o jejíž údaje jiná fyzická nebo právnická osoba žádá. Zmíněný souhlas musí být ověřen příslušným orgánem.

document.png Co s sebou na úřad?

  • ​žádost o výpis z evidenční karty řidiče
  • platný doklad totožnosti
  • případně písemný souhlas osoby, o jejíž údaje žádáte, ověřený příslušným orgánem

krizek.png  Výpis na úřadě (ORP) podléhá správnímu poplatku ve výši 15 Kč za první stranu a za každou další 5 Kč.

krizek.pngLhůta pro vyřízení je 30 kalendářních dnů od podání žádosti, zpravidla se však tyto záležitosti vyřizují na počkání.

  

paragraf-final.jpgPodrobnosti najdete v těchto předpisech:
Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

krizek.pngVíce informací 

Pro více informací se obraťte na Váš místně příslušný úřad, který Vám zodpoví Vaše případné dotazy, viz interaktivní mapka výše.

Autor informace:
Odbor agend řidičů
telefon: +420 225 131 006
e-mail: posta@mdcr.czZpět na výpis článků