Příslušné orgány ADR

Příslušné orgány ADR
23.06.2022 14:22:31Přeprava nebezpečných věcí - Dohoda ADR

 

Pro přepravu radioaktivních látek v celém rozsahu

SÚJB – Státní úřad pro jadernou bezpečnost
Senovážné náměstí 9; 110 00 Praha 1
www.sujb.cz

K provádění zkoušek, atestací a kontroly obalů, velkých obalů a velkých nádob pro volně ložené látky IBC a malých kontejnerů určených k přepravě nebezpečných věcí silniční dopravou

CIMTO, s.r.o.
Sídlo: Líšeňská 2657/33a, 636 00 Brno
Pracoviště: Olbrachtova 1740, 666 03 Tišnov
Pracoviště: Jankovcova 938/18a, 170 00 Praha 7

www.cimto.cz
Platnost pověření do 18.06.2025

IMET s.r.o. - INSTITUT MECHANICKÉHO TESTOVÁNÍ
Kamýcká 234/15, 160 00 Praha 6 – Sedlec

www.imet.cz
Platnost pověření do 11.01.2023

K provádění zkoušek a inspekcí IBC kontejnerů dle kapitoly 6.5, oddílu 6.5.4 a zkoušky těsnosti dle kapitoly 6.5, oddílu 6.5.6, pododdílu 6.5.6.7

IBCS s.r.o.
Kaprova 42/14, Staré Město, 110 00 Praha 1
www.ibcs.cz

Platnost pověření do 21.2.2027

K provádění zkoušek těsnosti a inspekcí IBC kontejnerů typu 31HA1 dle kapitoly 6.5, oddílu 6.5.4

INSPEKT IBC s.r.o
Veská 35, 553 04 Sezemice

Platnost pověření do 15.11.2023

K provádění zkoušek dle ustanovení kapitoly 6.2 ADR, t.j. na konstrukci a zkoušení tlakových nádob, aerosolových rozprašovačů a malých nádobek obsahujících plyn

TÜV SÜD Czech s.r.o. - Inspekční a certifikační společnost
Novodvorská 994/138, 142 21 Praha 4

www.tuvcz.cz
Platnost pověření do 31.03.2025

Ke klasifikaci nebezpečných věcí třídy 1 (výbušné látky a předměty), třídy 4.1 (samovolně se rozkládající látky), třídy 5.2 (organické peroxidy) a k vydávání souhlasu s přiřazením k zábavné pyrotechnice UN 0333, UN 0334, UN 0335 a UN 0336

Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva
Jilmová 759/12, Praha 3
www.cuzzs.cz/cs/

Platnost pověření do 13.12.2023

 Zpět na výpis článků