ePodání

ePodání
Od 1. června 2021 lze plně elektronicky požádat o nový řidičský průkaz. Požádat lze přes Portál dopravy s využitím datové schránky.

Ročně si musí vyměnit řidičský průkaz po uplynutí desetileté platnosti kolem půl až tři čtvrtě milionů řidičů. Nabízíme možnost ušetřit si jednu návštěvu úřadu a vše vyřídit pohodlně on-line. Přes Portál dopravy je možné díky pár kliknutím žádost podat během několika minut. Běžná výměna je zdarma a nový řidičský průkaz lze vyzvednout na kterémkoliv z 206 obecních úřadů obcí s rozšířenou působností. Požádat o nový průkaz lze nejdříve 90 dnů před koncem platnosti.

mapa.png

Jak digitální službu využít? Funkce ePodání je dostupná na Portálu dopravy, přihlásit se lze například prostřednictvím eObčanky, mobilního klíče eGovernmentu, prostřednictvím datové schránky nebo skrze bankovní identitu. Portál zobrazí formulář, který je předvyplněný údaji z Centrálního registru řidičů.

Následně si řidič či řidička může vybrat jakýkoliv obecní úřad obce s rozšířenou působností, na kterém si chce vyrobený řidičský průkaz vyzvednout. Součástí předvyplněných údajů bude i nejaktuálnější fotografie z vybraných registrů státu a digitalizovaný obraz podpisu z posledního řidičského průkazu. 

Před závazným podáním žádosti stačí potvrdit správnost předvyplněných údajů a to, že aktuální podoba žadatele odpovídá zobrazené fotografii. Pokud neodpovídá, bude nutné jako doposud osobně navštívit příslušný úřad, kde bude v rámci osobního podání žádosti pořízena fotografie nová.

Po potvrzení správnosti údajů bude žádost odeslána na podatelnu zvoleného úřadu (není k tomu potřeba datová schránka). Je možné si také nastavit komunikační kanál, tedy SMS nebo e-mail, přes který žadatel dostane informaci o schválení či zamítnutí žádosti. Do 20 dnů přijde také upozornění, že byl doklad vyroben a je připraven k vyzvednutí. Nový řidičský průkaz bude možné vyzvednout také na základě ověřené plné moci. 


Predstavujeme-Portal-dopravy-(6).png
 

Časté otázky

  O co, jak a kde lze zažádat?

 • Možnost podání žádosti o výměnu řidičského průkazu máte po přihlášení do Portálu dopravy v případě uplynutí platnosti nebo blížícího se konce platnosti Vašeho řidičského průkazu, ne však dříve než 90 dnů před koncem platnosti. Dále je možné žádat o nový řidičský průkaz přes Portál z důvodu vypršení platnosti, změny údajů, krádeže nebo ztráty si mohou zájemci vyřídit přes Portál dopravy.
 • Podmínkou pro podání žádosti je mít přístup do Portálu dopravy. Do Portálu dopravy se občané mohou přihlásit pomocí své bankovní identity, identity občana, mobilním klíčem eGovernmentu nebo pomocí eObčanky.
 

Jaký je proces podání žádosti?

 • Portál dopravy Vám zobrazí formulář žádosti, který bude předvyplněn údaji z Centrálního registru řidičů. Budete mít možnost vybrat si obecní úřad obce s rozšířenou působností, na kterém si chcete vyrobený řidičský průkaz vyzvednout. Součástí předvyplněných údajů bude i nejaktuálnější digitalizovaná fotografie získaná z vybraných registrů státu a digitalizovaný obraz Vašeho podpisu.
 • Před závazným podáním žádosti musíte potvrdit správnost předvyplněných údajů a to, že Vaše aktuální podoba odpovídá zobrazené fotografii. Pokud aktuální podoba nebude odpovídat fotografii zobrazené ve formuláři žádosti, musíte, tak jako doposud, osobně navštívit příslušný úřad, kde Vás v rámci osobního podání žádosti vyfotí. Po potvrzení správnosti údajů bude žádost odeslána na podatelnu zvoleného úřadu. Po její kontrole a schválení ze strany úředníka bude žádost odeslána do výroby dokladů. 
   

Kdy si můžete doklad vyzvednout?

 • Při standardní žádosti zákon stanovuje lhůtu do 20 dnů od podání žádosti. Je ale možné zažádat i o zrychlené vydání nového průkazu, tj. do 5 pracovních dnů. Tento úkon je již zpoplatněn částkou 700 Kč, přičemž při elektronické žádosti k úhradě tohoto správního poplatku dochází v okamžiku vyzvednutí nového řidičského průkazu.
 • Na Portálu dopravy je však možné nastavit si notifikace a dostávat tak všechna upozornění prostřednictvím SMS nebo e-mailu. Po kontrole a schválení ze strany úředníka bude žadatel o schválení/zamítnutí žádosti upozorněn v Portálu dopravy a dle nastavení také prostřednictvím SMS nebo e-mailu. Jakmile bude doklad připravený k předání na vybraném úřadu, budete opět notifikován o možnosti vyzvednutí řidičského průkazu.

Je možné k vyzvednutí dokladu někoho zmocnit?

 • Ano, nový řidičský průkaz bude možné vyzvednout také na základě ověřené plné moci.


Co dělat s neplatným řidičským průkazem?

 • Neplatný průkaz musí každý žadatel odevzdat při převzetí nového.
 

Kam se obrátit v případě dalších dotazů?

 • Dotazy ke stavu žádosti adresujte na ten obecní úřad obce s rozšířenou působností, na který jste odeslali vaši žádost.
 • Pokud máte jiné dotazy týkající se on-line agend resortu dopravy, můžete se obrátit na informační linku MD +420 222 266 758 nebo na e-mail podpora@portaldopravy.cz