Dokumenty

Zrušit filtry

Nepravidelná osobní doprava

Práva cestujících

Přepravní a tarifní věstníky 2019

Věstníky dopravy 2019

Nákladní doprava

Maximální časové úseky pro stahování

Od 1. října 2010 musí dopravci dodržovat nařízení Komise (EU) č. 581/2010 o stanovení maximálních časových úseků pro stahování příslušných údajů z přístroje ve vozidle a z karty řidiče. Nařízení (ES) č. 561/2006 stanoví v čl. 10 odst. 5, aby dopravce, který používá vozidla vybavená digitálním tachografem, zajistil, aby se veškeré údaje z přístroje ve vozidle a karty řidiče pravidelně stahovaly...

Mezinárodní silniční nákladní doprava

Povolovací systém pro nečlenské státy EU, Bilaterální dohody s nečlenskými státy EU

 Přepravní povolení Se státy, které nejsou členy EHP (tj. mimo státy EU, Norska, Islandu, Lichtenštejnska a Švýcarska), jsou pravidla a bližší podmínky pro provádění mezinárodní silniční nákladní dopravy stanovena v příslušných dvoustranných dohodách o mezinárodní silniční dopravě. V drtivé většině je pro provedení přepravy na nebo přes území České republiky dopravcem z nečlenských zemí...

Celkem dokumentů:1309