Zkoušky a školení

Zkoušky a školení
20.11.2020 15:05:37Přeprava nebezpečných věcí drážní dopravou

Zkoušky a školení

Osvědčení o odborné způsobilosti bezpečnostního poradce pro přepravu nebezpečných věcí pro drážní nákladní dopravu

Zkoušku bude možné složit u Ministerstva dopravy, a to ve stanovených termínech: 
Termín pro doručení přihlášek na MD Datum zkoušky        Místo
29. června 2022 14. července 2022 DVI a.s. , Prvního pluku 621/8a, 186 00 Praha 8 - Karlín
 
 nebo
 
 DEKRA CZ a.s., Türkova 1001/9, 149 00 Praha 4
11. srpna 2022 25. srpna 2022
20. září 2022 6. října 2022
15. listopadu 2022 1. prosince 2022

Ministerstvo dopravy si vyhrazuje právo změny termínů zkoušek a zkušebních míst.

V souladu s nařízením vlády č. 1/2000 Sb., o přepravním řádu pro veřejnou drážní nákladní dopravu, ve znění pozdějších předpisů a podle ustanovení oddílu 1.8.3 RID se vyžaduje, aby žadatel o vykonání zkoušky k získání odborné způsobilosti bezpečnostního poradce pro přepravu nebezpečných věcí v drážní nákladní dopravě předložil Ministerstvu dopravy následující dokumenty:

 

Základní
zkouška

Atestační
zkouška

přihláška
 
přihláška na zkoušku )
přihláška
 
přihláška na zkoušku )
doklad o úplném středním vzdělání -
doklad o praxi
v délce nejméně pěti let v oblasti nakládání s nebezpečnými věcmi
-
doklad
o zdravotní způsobilosti

(podle § 2 písm. b) bod 1 vyhlášky č. 101/1995 Sb., kterou se vydává Řád pro zdravotní a odbornou způsobilost při provozování dráhy a drážní dopravy) - viz vzor
doklad
o zdravotní způsobilosti

(podle § 2 písm. b) bod 1 vyhlášky č. 101/1995 Sb., kterou se vydává Řád pro zdravotní a odbornou způsobilost při provozování dráhy a drážní dopravy) - viz vzor
doklad o absolvování školení u pověřené organizace:
 DVI, a.s. nebo 
DEKRA CZ, a.s.
-


Rovněž tak je nutné, v souladu s ustanovením § 15, odstavce 4 nařízení vlády č. 1/2000 Sb., aby žadatel před vykonáním zkoušky na místě:

  • prokázal zkušební komisi svoji totožnost,
  • předložil doklady podle odstavce 2 písmena b) a c) a
  • předložil doklad o zaplacení správního poplatku (kolková známka v hodnotě 200,- Kč).
Další podrobnosti naleznete rovněž na stránkách Asociace bezpečnostních poradců a budou uvedeny na pozvánce ke zkoušce.
 

 Zpět na výpis článků