Zkoušky a školení

Zkoušky a školení
07.12.2022 13:51:23Přeprava nebezpečných věcí drážní dopravou
Zkoušky a školení

Osvědčení o odborné způsobilosti bezpečnostního poradce pro přepravu nebezpečných věcí pro drážní nákladní dopravu


Zkoušku bude možné složit u Ministerstva dopravy, a to ve stanovených termínech:

 

Termín pro doručení
přihlášek na MD
Datum zkoušky Místo
6. června 2024 21. června 2024

DVI a.s.,
Prvního pluku 621/8a, 186 00 Praha 8 - Karlín
 
nebo
 
DEKRA CZ a.s.,
Türkova 1001/9, 149 00 Praha 4

2. září 2024 19. září 2024
11. listopadu 2024 28. listopadu 2024
Ministerstvo dopravy si vyhrazuje právo změny termínů zkoušek a zkušebních míst.


V souladu s nařízením vlády č. 1/2000 Sb., o přepravním řádu pro veřejnou drážní nákladní dopravu, ve znění pozdějších předpisů a podle ustanovení oddílu 1.8.3 RID se vyžaduje, aby žadatel o vykonání zkoušky k získání odborné způsobilosti bezpečnostního poradce pro přepravu nebezpečných věcí v drážní nákladní dopravě předložil Ministerstvu dopravy následující dokumenty:

 

Základní
zkouška

Atestační
zkouška

přihláška
 
přihláška na zkoušku )
přihláška
 
přihláška na zkoušku )
doklad o úplném středním vzdělání -
doklad o praxi
v délce nejméně pěti let v oblasti nakládání s nebezpečnými věcmi
-
doklad
o zdravotní způsobilosti

(podle §2 odst. 3 písm. b) vyhlášky č. 260/2023 Sb., o stanovení podmínek zdravotní způsobilosti osob k provozování dráhy a drážní dopravy) - viz vzor
doklad
o zdravotní způsobilosti

(podle §2 odst. 3 písm. b) vyhlášky č. 260/2023 Sb., o stanovení podmínek zdravotní způsobilosti osob k provozování dráhy a drážní dopravy) - viz vzor
doklad o absolvování školení u pověřené organizace:
 DVI, a.s. 
Dangerous Goods Safety Advisory s.r.o.  nebo 
DEKRA CZ, a.s.
-


Rovněž tak je nutné, v souladu s ustanovením § 15, odstavce 4 nařízení vlády č. 1/2000 Sb., aby žadatel před vykonáním zkoušky na místě:

  • prokázal zkušební komisi svoji totožnost,
  • předložil doklady podle odstavce 2 písmena b) a c) a
  • předložil doklad o zaplacení správního poplatku (kolková známka v hodnotě 200,- Kč).
Další podrobnosti naleznete rovněž na stránkách Asociace bezpečnostních poradců a budou uvedeny na pozvánce ke zkoušce.
 

 

 Zpět na výpis článků