Finanční způsobilost - aktuální kurz

Finanční způsobilost - aktuální kurz
Legislativa a často kladené dotazy

Stanovení směnného kurzu

 Ministerstvo dopravy v souladu s ustanovením článku 7 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1071/2009 ze dne 21. října 2009, kterým se zavádějí společná pravidla týkající se závazných podmínek pro výkon povolání podnikatele v silniční dopravě a zrušuje směrnice Rady 96/26/ES, stanovuje směnný kurz pro kalendářní rok v následující výši:
 
 Pro rok 2018 v souladu vyhlášenými směnnými kurzy ECB (2017/C 331/04)
1 euro = 25,995 Kč

V návaznosti na výše uvedený kurz je dopravce povinen prokázat kapitál nebo rezervy ve výši nejméně:
233 955 Kč pro jedno vozidlo a
129 975 Kč pro každé další vozidlo.

Pro rok 2019 v souladu s vyhlášenými směnnými kurzy ECB (2018/C 353/01)
1 euro = 25,765 Kč

V návaznosti na výše uvedený kurz je dopravce povinen prokázat kapitál nebo rezervy ve výši nejméně
231 885 Kč pro jedno vozidlo a
128 825 Kč pro každé další vozidlo.

 

Zpět na výpis článků