Postup přípravy a výstavby silnic a dálnic

Postup přípravy a výstavby silnic a dálnic
16.07.2019 15:35:20Pozemní komunikace
Postup přípravy a výstavby silnic a dálnic

Tento krátký, jednoduchý, ale výstižný průvodce Vám ukáže, co se vlastně děje od koncepce k územní a stavební přípravě, přes složitě získané stavební povolení, než projede po nové silnici či dálnici první vozidlo.


Než se nějaká nová stavba v Česku povolí, projde neuvěřitelným, neúnosným, zpravidla daleko více než desetiletým papírovým martyriem českých úřadů a sporů s aktivisty. Resort dopravy teď pracuje na tom, aby se praxe změnila. Lidé potřebují průjezdné Česko, kde je všechno blízko. První krok resortu v podobě novely zákona urychlující výstavbu dopravní infrastruktury už cestu změny ukázal.

Dopravní stavby by nově mohly být řešeny a schvalovány v rámci jednoho řízení a na základě méně podrobné dokumentace než dnes. Zákon dále stanoví úřadům povinnost vydat závazné stanovisko bezodkladně maximálně do třiceti dní, ve zvlášť složitých případech do šedesáti. V případě, že se úřady ve lhůtě nevyjádří, bude bráno jejich mlčení jako souhlas. Úspěch spojený se schválením zákona by mohl podstatně více podpořit projektovou přípravu i stavby samotné. Resort dopravy v posledních letech přípravu podporuje více než dříve. Pro představu: v letošním roce máme na přípravu dálnic vyčleněno 1,2 miliardy korun.

Příprava území, zemní práce, zakládání staveb, konsolidace násypů, spodní stavby mostů, vrstvy vozovek, nosné konstrukce, vybavení komunikace. Vše je provázané, jeden krok umožňuje druhý. Každý potřebuje čas. Časová náročnost procesů v příručce je orientační, neboť se liší stavbu od stavby podle velikosti, geologických podmínek či technické náročnosti mostů a konstrukcí. Obraz o věci nicméně dává. Podívejte se, že dálnice a silnice jsou víc než jen prosté lití betonu a asfaltu do prázdného koryta vybagrovaného stroji. 

Stáhněte si:
Zpět na výpis článků