Metodika výuky a hodnocení provinilých řidičů, pachatelů přestupků a trestných činů v dopravě, na po