Metodika využití detekce pěších pro městské plánování a analýzu rizik